Dilin Özellikleri Nelerdir? İletişimin Aracı Olan Dil Nedir ?


0
Dil Nedir ?

Dilin özellikleri onu konuşan ya da aktaran insanların özelliklerini taşır. Dilin kimliği onunla var olan insanıdır.

Dilin özellikleri nedir? Dili ana hatlarıyla sıralayacak olursak şöyledir. Dil,yaşayan canlı bir varlıktır. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış kurallar sistemidir. Dil en etkili iletişim aracıdır. Dil değişen ve dönüşen bir niteliktedir. Dil seslerden örülü anlaşma sistemidir.


Bir çok dil bilimci dilin özellikleri ile oluşum aşmasını merak etmiştir. Bununla alakalı bir çok teori ortaya koymuştur. Dil iletişim için öncüldür. Bu dil bazen işaret şeklinde bazen kelime bazen de duruştur. İnsan bir çok yol ve yöntem ile iletişime geçiyor. Ama aktarım eğer uzun yıllar olacaksa kültürel olacaksa mutlaka dil kullanılıyor.

Dilin bilimsel özellikleri nelerdir?

Dil yapısal ve gelişimsel olarak incelenebilir. Dili var eden toplumlar onu geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır. Her nesil ile dil yeniden doğmuş gibi canlı genç ve diri kalmıştır.

Dilim bilimsel özellikleri onun etki alanı ve etkilendiği alarak bakılabilir. Dili var eden bilimsel temel incelemeye ve değerlendirmeye de olanak verir.

Dilin doğallık özelliği nedir?

Dilin doğal yapısı gereği en az kelime ile en çok kavramı anlatmaktır. Bu amaçla dilin doğallık özelliği bazen kaybolur. Anlam katmaları oluşur. Anlamı derinleşir ve değişir. Dilin doğallık özelliği asla ve asla yapay kavramları barındırmamasıdır.

Dil, insan zihni ile ağız ve geleneksel kültür birleşimidir.

Yorum Yap