1. Ana Sayfa
  2. Bilim

Dilin Özellikleri Nelerdir? İletişimin Aracı Olan Dil Nedir ?


1
+ - 0

Dilin özellikleri onu konuşan ya da aktaran insanların özelliklerini taşır. Dilin kimliği onunla var olan insanıdır.

Dilin özellikleri nedir? Dili ana hatlarıyla sıralayacak olursak şöyledir. Dil,yaşayan canlı bir varlıktır. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış kurallar sistemidir. Dil en etkili iletişim aracıdır. Dil değişen ve dönüşen bir niteliktedir. Dil seslerden örülü anlaşma sistemidir.


Bir çok dil bilimci dilin özellikleri ile oluşum aşmasını merak etmiştir. Bununla alakalı bir çok teori ortaya koymuştur. Dil iletişim için öncüldür. Bu dil bazen işaret şeklinde bazen kelime bazen de duruştur. İnsan bir çok yol ve yöntem ile iletişime geçiyor. Ama aktarım eğer uzun yıllar olacaksa kültürel olacaksa mutlaka dil kullanılıyor.

dil nedir

Dilin bilimsel özellikleri nelerdir?

Dil yapısal ve gelişimsel olarak incelenebilir. Dili var eden toplumlar onu geliştirmeyi ve değiştirmeyi başarmışlardır. Her nesil ile dil yeniden doğmuş gibi canlı genç ve diri kalmıştır.

Dilim bilimsel özellikleri onun etki alanı ve etkilendiği alarak bakılabilir. Dili var eden bilimsel temel incelemeye ve değerlendirmeye de olanak verir.

Dilin doğallık özelliği nedir?

Dilin doğal yapısı gereği en az kelime ile en çok kavramı anlatmaktır. Bu amaçla dilin doğallık özelliği bazen kaybolur. Anlam katmaları oluşur. Anlamı derinleşir ve değişir. Dilin doğallık özelliği asla ve asla yapay kavramları barındırmamasıdır.

Dil, insan zihni ile ağız ve geleneksel kültür birleşimidir.

Dil değişmez midir?


Her dil bulunduğu coğrafya ve kültür ikliminden etkilenir. Dil değişmez değildir. Dil insan gibi kalıbı yapısı ana hatları aynı kalır. Ama değişir ve dönüşür.

Dil kültürü yansıtır mı?

Dil kültürel ortamın aktarıcısı ve taşıyıcısıdır. Özellikle anadili dediğimiz süreç ile kültürel aktarım sağlanır. Kültür de dilin koruyucusu ve yaşatıcısı olarak var olur. Dil kültürü mutlaka yansıtır. Mesela atlı göçebe kültür türk dilinin kimliğine işlemiştir. Konuşmak için kon-mak gerekir. Yani durup soluklanmak. Bir yerde konaklamak.

Önerilen:  Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular Nelerdir? Ehliyet Fiyatları Ne Kadar? Ehliyet Randevu ve Ehliyet İçin Gerekli 6 Evrak

İnsan dilinin özellikleri

Dil organ olarak içinde bir çok kas barındıran işlevsel bir organizmadır. İnsanın en fazla kullandığı anlaşma ve yaşama için temel iletişim aracıdır. Parmak izi gibi dil de bütün insanlarda farklıdır.

Konuşma ile anadan aktarma özelliği olan dil, ait olduğu toplumun da özelliğini taşır.

Edebi dilin özellikleri nelerdir?

Edebi dilin ayırt edici özelliği şöyledir: Gerçek anlamdan uzak kelimler, anlam katmanları ile düşünsel derinlik yaratan kavramlardır.

Edebi dilin özellikleri ortaya konulan eserdeki dil özelliği ile saptanır. Edebi dil denilen kavram sadece sanatlı olması değildir. Yalın bir dil ile oluşturulan eser de edebi olabilir.

Simgesel dilin özellikleri nedir?

Dilin ifade ve işaret ettiği anlamlardır. Simgesel dili kuran yine ortak dili konuşan insanlardır.

Simgesel dil işaretler sistemiyle temsil edilir. Onu kuran ortak hafıza anlaşma ve anlama noktasında da ortaktır. Mesela korna işareti yaparak simgesel dilde küfür ederiz. Elektri̇k direklerinde de kuru kafa ölüm ve yanma tehlikesini simgesel dil ile anlatır.

Dil Nedir?

dilin özellikleri

Yazımıza başlarken cevap vereceğimiz aşamaya şimdi geçiyoruz. Dil Nedir? Aslında dilin 5 temel boyutu ile dili tanımlamak daha doğru olur. Dilin tanımı ve özellikleri de bu vesileyle anlatmış olur. Dil; bir organdır. Dil iletişim aracıdır. Dil canlı bir organizmadır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Dil bilinmeyen zamanda bilinmez biçimde temelleri atılmış bir sistemler bütünüdür. Gelelim dilin yapısal özelliklerine. Dilin yapısal özellikleri nedir?

Dünya üzerindeki diller, dilin yapı özellikleri bakımından 3’e ayrılır.

1.Tek Heceli Diller:

2.Bükümlü Diller:

3.Eklemeli Diller:

Güneş Dil Teorisi Nedir?

Atatürk’ün desteklediği bir dilbilimsel teoridir. Bunu göre tüm dillerin kaynağı Türkçedir. Amaç teori ile Türk diline dikkat çekmek ve Türkçeyi tanıtmaktır. Onu nitelik olarak göstermek ve yapısal olarak incelenmesini sağlamaktır.

Standart Dil Nedir?

Dil var olduğu toplum içinde yazı dili olarak kullanılan ağız özelliği ile standart dil olur. Toplumsal düzenin inşasında standart dil ortak anlaşma dilidir. Her toplum kendi yönetimsel kadroları ile standart dili doğurur. Yabancı etkilere en çok muhatap olan ve etkilenen dil standart dildir.

Önerilen:  İnfaz Nedir? Ceza Nedir? İnsanlığın İnfaz Yasası Serüveni Nasıldır?

Dili inşa eden insandır. Standart dili kuranlar ise devletlerdir. Dilin özellikleri toplumun yaşamasını sağlayan ise insanlardır.

Dilin Özellikleri: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

dilin kullanımdan doğan türleri

Dil insanların kullanımından doğan özellikleri şöyledir. Dil toplumun konuşma özelliklerine göre şekil almaktadır. Her dil kendi kimliğini ve kişiliğini kültür aktarımı ile devam ettirmektedir. Dil de bu aktarımın ana ögesidir. Toplumsal yaşamın kilididir.

Dil belli kullanım özelliklerine göre isimler almaktadır. Dil değişmeden dönüşmeden aynı organlar ile var olup belli kullanımları karşılamaktadır.

Dilin Özellikleri Ağız:
Aynı ülke içinde bölgesel ya da şehirsel dil değişimlerine ağız denir. Genellikle aynı ülke içinde aynı sınırların hudutsuz değişken dil yapılarıdır. Mahalleden mahalleye dahi ağız özelliği değişebilir. Dil canlı bir varlıktır. Onu canlı yapan insanların canlılığıdır.

Dilin Özellikleri Şive:

Aynı dilin resmî sınırları dışında kullanılan benzer özellikler taşıyan şeklidir. Genel olarak yakın zaman diliminde birbirinden coğrafi olarak kopmuş dillerdir. Ortak aktarım yapan özellikler siyasi nedenlerle bölünmüş ve yeni kimlik kazanmaya başlamıştır.

Uşaklaşan ortak kültür artık geçmişten izler taşıyarak dilde yaşamaya devam eder. Hafızamızda ortak kelimeli olarak aktarılır. Siyasi sınırların arkasına düşen aynı toplumlar yeni kültürel oluşuma doğru evrilir.

Dilin Özellikleri Lehçe:

Ortak kültür ve dil ortamından kopan ve uzun zaman etkileşimin olmadığı dil birliğidir. Aynı kökten gelen millet ve dilin binlerce yıllık ayrılığı sonucu doğan dil şeklidir.

Ortak özellik olarak sadece bir kaç kelime kalmıştır. Kültürel olarak değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Kelime yapıları ve kökenleri, cümle düzenleri ortaktır. Ama dil birliği olarak anlaşamayacak seviyededirler.

Dilin Özellikleri Jargon:

Belli meslek ve iş guruplarının kullandığı kavramsal dildir. Her toplumsal iş kolu kendi jargonunu oluşturur.

Kavrama aşina olmayan ya da o meslek grubu içinde olmayan insanlar o kelimeleri anlamazlar.

Önerilen:  Evlilik Sitesi Nedir? Evlilik Nedir?

Dilin Özellikleri Argo:
Toplumsal düzene aykırı ya da belli olumsuz durumları örtmek için kullanılan dil yöntemidir. Argo jargona benzer ayrım noktası çirkin olan şeylerin şifreli ya da örtülü anlatılmasıdır.

Dilin Özellikleri Konuşma Dili

Ağız özellikleri ile yaşayan bölgesel farklılıklar barından dildir. Yazı dili olarak kullanılması yanlıştır.

özel dil nedir

Yazı dili toplumsal düzenin inşaasında önemli rol oynar. Anlama ve anlaşmayı

Yazı Dili( Resmî-Standart Dil): Ülke sınırları içinde kabul edilen ve bütün basılı yayın organlarında kullanılan dildir. Aynı zamanda yayın yapan bütün medya unsurlarının da kullandığı dildir. Belli bir alfabe ve harf usulü ile yapılır.

Devlet tarafından belirlenen standartlar gereği yapılır. Kişisel seçim ya da seçenekler ancak konuşma dilinde vardır. Fakat bazı yöresel kullanımlar şarkı-dizi gibi sanatsal çalışmalarda kullanılmaktadır. Özellikle yerel köy hayatını anlatan yazılı unsurlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu tür kullanımlar standart dil dışındadır.

Özel Dil Nedir?


Dil yaşayan bir canlıdır. Onu yaşatan konuşan aktaran değiştirip geliştiren insanlarıdır. Her millet geleceğe diliyle tarihini aktarır. Özel dil de toplumsal düzene uygun birer dil biçimidir.

Özel diller belli bir grup tarafından kullanılan dildir. Mesela ıslık çalarak anlaşabilen ve konuşan insanlar var işte onların bu özelliği özel dildir.

Çocuk gelişimi açısından iki türlü dil vardır.

Alıcı Dil Nedir ?

Uyaranların etkilerini dil yönüyle alabilen – algılayan- dildir. Alıcı dilin önemi nedir? O çocuk üzerindeki etkileşimin doğru olduğunun kanıtıdır. Hatta çocuk gelişimi için doğru bir öncüldür.

İfade Edici Dil Nedir?

Dilin bütün yönleriyle alıcı tarafından görülüp karşı tarafa doğru aktarım yapmasıdır. İfade edici dil çocuk gelişimi için son derece önemlidir. Psikoloji-sosyal gelişim açısından çocuğun seviyesini gösterir.

Yazımıza dil nedir diye başladık ve dilin özellikleri ve bazı dil kavramları hakkında bilgiler verdik. Dilin yapısal özellikleri ile dilin kullanımından doğan özellikleri hakkında genel bilgiler verdik. Daha detaylı bilgiler için tıklayınız.

Yazar Hakkında

Marcatime Yazarı

Yorum Yap