Dilin Özellikleri Nelerdir? İletişimin Aracı Olan Dil Nedir ?


0

Simgesel dilin özellikleri nedir?

Dilin ifade ve işaret ettiği anlamlardır. Simgesel dili kuran yine ortak dili konuşan insanlardır.

Simgesel dil işaretler sistemiyle temsil edilir. Onu kuran ortak hafıza anlaşma ve anlama noktasında da ortaktır. Mesela korna işareti yaparak simgesel dilde küfür ederiz. Elektri̇k direklerinde de kuru kafa ölüm ve yanma tehlikesini simgesel dil ile anlatır.

Dil Nedir?

Dilin özellikleri

Yazımıza başlarken cevap vereceğimiz aşamaya şimdi geçiyoruz. Dil Nedir? Aslında dilin 5 temel boyutu ile dili tanımlamak daha doğru olur. Dilin tanımı ve özellikleri de bu vesileyle anlatmış olur. Dil; bir organdır. Dil iletişim aracıdır. Dil canlı bir organizmadır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Dil bilinmeyen zamanda bilinmez biçimde temelleri atılmış bir sistemler bütünüdür. Gelelim dilin yapısal özelliklerine. Dilin yapısal özellikleri nedir?

Dünya üzerindeki diller, dilin yapı özellikleri bakımından 3’e ayrılır.

1.Tek Heceli Diller:

2.Bükümlü Diller:

3.Eklemeli Diller:

Güneş Dil Teorisi Nedir?

Atatürk’ün desteklediği bir dilbilimsel teoridir. Bunu göre tüm dillerin kaynağı Türkçedir. Amaç teori ile Türk diline dikkat çekmek ve Türkçeyi tanıtmaktır. Onu nitelik olarak göstermek ve yapısal olarak incelenmesini sağlamaktır.

Standart Dil Nedir?

Dil var olduğu toplum içinde yazı dili olarak kullanılan ağız özelliği ile standart dil olur. Toplumsal düzenin inşasında standart dil ortak anlaşma dilidir. Her toplum kendi yönetimsel kadroları ile standart dili doğurur. Yabancı etkilere en çok muhatap olan ve etkilenen dil standart dildir.

Dili inşa eden insandır. Standart dili kuranlar ise devletlerdir. Dilin özellikleri toplumun yaşamasını sağlayan ise insanlardır.

Dilin Özellikleri: Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Dil insanların kullanımından doğan özellikleri şöyledir. Dil toplumun konuşma özelliklerine göre şekil almaktadır. Her dil kendi kimliğini ve kişiliğini kültür aktarımı ile devam ettirmektedir. Dil de bu aktarımın ana ögesidir. Toplumsal yaşamın kilididir.

Dil belli kullanım özelliklerine göre isimler almaktadır. Dil değişmeden dönüşmeden aynı organlar ile var olup belli kullanımları karşılamaktadır.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap