Bilinç Türleri Nelerdir? Bilinç Nedir?


0

Bilinç türleri; bilinç katmalarının anlaşılmasını sağlayan ana etmenlerin bütünüdür. Bilinç türleri nelerdir? Önce bilinç kavramına bakalım. Bilinç, içi ve dışıyla varlığın yönetim odasının binasıdır. Bilinç türleri her biri farklı görevi bulunan alt kademelerdir.

Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı nasıl çalışır? Bu bilinçaltı ise bu varlık için işlemlerin komuta merkezidir. kendisi bilincin istek ve ihtiyaçlarına göre faaliyette bulunur. Kendisi aktif değildir.

bilinç türleri

Peki bilinç türleri ne yapar, ne işe yarar? Varlığın içinde ve dışında olup biteni anlama, algılama, görme ve işleme biçimidir. Türkçe olarak bilinç kavramının yerine zihin kelimesi de kullanılır.  Kavram olarak bilinç farklı bilim dallarında kullanılmaktadır. Tıp aleminde bilinci açık, psikolojide bilinçaltı, rüyada da bilinç dışı gibi anlamlar verilmektedir. Hepsi aynı olguya farklı yönlerden bakmaktır.

Bilinç türlerini, sosyoloji ve psikoloji açısından değerlendireceğiz. Aynı zamanda filozof bakış açısına göre öz bilinç kavramına değineceğiz. Bilinç kavramını anlatırken psikolojiye göre bilinç türlerini inceleyeceğiz. Önce bilinç, bilinçaltı, bilinç dışı, üst bilinç, alt bilinç, aktif bilinç,pasif bilinç, felsefeye göre öz bilinç kavramlarını açıklayacağız. Bilinç türleri bilinç kavramını anlamak için anahtar sözcüğümüz olacaktır. Hedef bilinç nedir? Özellikleri nelerdir? Farklı bilinç kavramları ne işe yarar.

Bilinç kelimesi bir çok kavramında başında bulunur. Bilinçaltı, bilinçdışı bilinçli… Bu kavramlardan bazılarını açıklayacağız.

“Konumuza bilinç nedir?” Sorusuyla başladık. Genel anlamıyla kavramı açıkladık. Şimdi yine bilinç kavramıyla alakalı bilinç çeşitlerine bakacağız.

Bilinç Türleri Nelerdir?

Bilinç türleri, genel bilinç kavramı içinde bir çok türü içinde barındırır İnsan zihnin anlam için bilinç türlerini anlamak gerekir. Zihin yönetim odasıdır. Bu o da sırları hala bilinmeyen bir odadır. Uzmanlar tarafından bir çok adlandırma ile bilinç çeşitliliği anlatılmıştır. Biz de bu yazımızda bilinç türlerine bakacağız. Şimdi bilinç türlerinin özelliklerini örneklerle açıklayalım. Aynı zamanda birbiriyle alakalı kısımlardan da bahsedelim.

Pasif Bilinç:
Ruh beden bileşkesinde uyanık olma halini ifade eder. Zihnen farkında olma durumudur. Fakat beden varlığı düşünce ve algı varlığı aktif değildir. Hani bedenen burada ruhen yok deriz. Pasif bilinç farkındadır. Tepki yönüyle durağandır. Buna bilinç türleri içinde pasif bilinç denir.

Aktif Bilinç:
Ruh beden bileşkesinde aşırı dikkat ve tam uyanık olma halidir. Bilinç odakları tüm yönleriyle algıya açıktır. Aktif bilinç canlı tepkili olmadır.Uyaran kanalları tam olarak takip edilir. Nöbetçi bir güvenlik görevlisi gibidir. Buna aktif bilinç denir.

Bilinçdışı:
Bilinç türleri içerisinde en çok tartışılan ve araştırılan iki başlık vardır: bilinç dışı ve bilinçaltı. Sigmund Freud’a göre insan zihninin en zor ve derin kısmıdır. Bilinç ve bilinçaltından farkı köklerde olmasıdır. Bizim bilincimizin dışındakilerdir.

Davranış şekline yansıması kavrayamadığı içi anlaşılması zordur. Daha açık ifadeyle bilinçdışı tanımlanamayan bilinç işlemleridir. Zihnin farkında olunamayan bölümüdür. Bilinçdışını şöyle de tanımlayabiliriz. Dünya evrenin içindedir. Ama evren dünyanın dışında. Bilinçdışı da bilincin dışındaki evrendir ama o dünya evrenin içindedir. Bizim bilincimizin dışındaki tüm oluşuma varlığa duruma olaya olguya bilinç dışı denir.

bilinç

Nesnel Bilinç:
Dış dünyayı anlamlandıran bilinçtir. Duyu organıyla dış dünya gerçekliğinin farkında olmaktır. Görmek, duymak, koklamak, tatmak, dokunmak. Bu duyular ile genel tanımda bulunmaya nesnel bilinç denir.

Öznel Bilinç:
Öznel zihin sezgilerle algılamadır. Onun gücü duyu organları değildir. Hafızanın deposudur. İçsel güç türüdür. Tahmin, duygu, öngörü ve bilinçli olma gibi özel hisleri barındıran bilinçtir. Öznel bilinç içsel bilinçtir. Bu tür bilince öznel bilinç-ben bilinç denir.

Uyanık Bilinç:
Bilinç içinde var olan durumların farkında olmaktır. Bilinçaltı yönetimi ile bilinç arasındaki bağlantının farkında olmaktır. Farkında olup uyanıklık halindeki uyanık bilinç nöbetçi gibidir. Gözetleyen askerdir. Bu şekle uyanık bilinç denir.

Üst Bilinç:
Bütün bilinçlerin bağlı olduğu ortak bilinçtir. Tüm veriler onda toplanır. Üst bilinç arı kovanındaki kraliçe arıdır. Üst bilinç olmadan bilinçler çalışamaz. Tek başına da üst bilinç bir anlam ifade edemez. Diğerlerine muhtaçtır.

Sosyolojiye göre üst bilinç, toplumsal ortak aklın toplamıdır. Bir grubun ya da bir toplumun olaylara verdiği ortak tepkidir. Aynı zamanda ortak gücün bir araya gelerek oluşturulan bilinçtir. Yine çoğunluğun bilinç düzleminde olduğu için yöneticilerin kullandığı bilinç türüdür. Anlamak için siyasilerin kullandıkları dil ve yaptıkları icraatlara bakılabilir.

Alt Bilinç:
 Üst bilinç nasıl ki toplumsal birliğin yönetim dilidir. Alt bilinçte bireyin kendi bilinç ve farkındalık düzeyidir. Arı kovanındaki arılardan biridir. Üst bilinç düzeyinde olması için çoğunluk durumuna gelmelidir. Kişisel bilinç düzeyi olduğu için alt bilinç özel ve özneldir.

Felsefeye Göre Öz Bilinç Nedir?

Kendinin farkında olmaktadır. Öz bilinç dışarıdan 3. bir göz ile kendine bakıp değerlendirmektir. Bir öz eleştiri değildir. Kendi kişiliğinin başı ve sonu arasındaki durumu bilmektir. Varlığının potansiyelinin farkında olmaktır. Gücünün ve sınırlarını bilmektir. Öz bilinç ben dışındaki benliktir. Dışarıdan kendine bakma durumudur. Bilinç türlerinin içinde felsefeye kayan kavram olarak bilinir.

Descartes ve Bilinç

Descartes’e göre bilinç, beden zihin ilişkisi bağımsızdır. İkisi aynı varlıktadır fakat farklı şeylerdir. Örneğin elma bir toprakta yetişen ağaç meyvesidir. Elma ağacı orman türünde bir ağaçtır. Ama elma ağaçta olan meyve olduğu halde ne ağaçtır. Ne toprak ne su ne yapraktır. Elma onlardan bir parça ama onlardan farklı bir şeydir.
 Descartes bilinci zihin faaliyeti olarak tanımlamıştır.

Bilinç Temizliği:
 Bilinç temizliği bilince yönlendirilen olumsuz durum duygu ve tutumlarım temizlenmesidir.
Bilinç temizliği önce sakinleşip durum değerlendirmesi ile başlanır. Sonra önce bilinçaltına itilen ve çağrılan şeyler kontrol edilmelidir.

İnsan bilincini kontrol ettikçe hayatını hayatını doğru yönettikçe de kaderini değiştirir.

Bilinç Türlerinden Bilinçaltı Nedir ? Nasıl Çalışır?

bilinçaltı

Bilinç türlerinde en çok bilinen ve en çok değerlendirilen bilinç türüdür. Bu nedenle biz de bu bilinç türleri içerisinde en çok bilinç altı kavramı üzerinde durduk. Bilinç halinde oluşan durumların gizlendiği alandır. Bilinçaltı aktif ya da pasif halde işlenen her türlü birikimdir. Şöyle benzetebiliriz: Bir tarlaya ektiğiniz şeyler verdiğiniz ekmekler gösterdiğiniz özen sizin bilinçaltınızdır. O tarla sizin ektiğiniz ürünü verecektir. Atasözünün de dediği gibi: “Rüzgar eken fırtına biçer. Yine gül diken gül kokusu, boş bırakan boşluk, diken diken diken biçecektir. Bilincin yönü yani telkin nedir?

Bilinçaltı bir adıyla da öznel zihindir. O dış uyaranlara beden zihin ayrımıyla tepki verir. Sonuç odaklıdır. Bilinçaltı ise bilinç durumuna verilen tepkidir. İyi bir çağrı için iyi şeyleri istemelisiniz. Çünkü bilinçaltı bir karakutu bir depodur. İçinde her şey vardır. Neyi nasıl alacağınızı bilemezseniz. Yönetemezsiniz.

Bilinç yönetilemez. Sadece seçilir. Bilinçaltı nasıl çalışır? Bilinç altı, yönetim odasıdır. Sizin hizmetinize verilmiştir. Olumlu durumlar yükleyin.

Tarla bilinçaltınız ve nefret, korku, hırs, hüzün gibi olumsuzu erkek sevgi, güven, azim, mutluluk biçemezsiniz.

Bilinçaltı duygu ve düşüncelerle oluşan etkidir. İçeride saklı doğru ya da yanlış-olumlu olumsuz her türlü tepkidir. Hızlıdır güçlüdür yönlendiricidir. Bilinç aşmasından sonra oluşur.

Şimdi telkin konusunu ele alalım. Telkin nedir? Çevre tarafından pompalanan şeylerdir. Bilinç açık veya kapalı olsun telkinden etkilenir. Dışarıdan genellikle olumsuz telkin verilir: savaş, kıtlık, salgın, kriz, açlık… Medya sürekli bunu pompalar. İçsel olarak da yapamam korkusu. Başarısızlık kaygısı bombardımanına kendimizi maruz bırakırız. Zihin yani bilinç olumlu için mücadele eder. Bilinçaltına genellikle pozitif mesaj gönderir. Ama işi çok zordur.

Telkin:
Telkin nedir? Telkin bilinçaltına gönderilen sinyallerdir. İnançlar, politik söylemler, gelenekler, kültürel inanışlar telkin yöntemidir. Her koşulda olumlu ve olumsuz tüm hepsi telkinin bilinçaltına etki eden gücüdür.

Doktor yaraları sarar, Tanrı iyileştirir.

Bilinçaltı nasıl çalışır? Bilinçaltı ne işe yarar? Gelin bu sorulara cevap arayalım. Bilinçaltı daha öncede bahsettiğimiz gibi güçlü bir kayıtlı yönetim odasıdır. Çalışma şekli bilinç tarafından gelen uyarıları dikkate alıp gerekli emri vermektir. Bilinçaltı çalışma şekli emir komuta zinciridir.

Şimdi de bilinçaltının ne işe yaradığını belirtelim. İnsanın tüm davranışları tutumları ve inançlarını saklayan yöneten kısımdır. Asla kendi eylemde bulunmaz. Veri toplamaz. Bilinçaltı zihin kontrolü ve davranış tutum geliştirme işine yarar.

Kötü anlarda hastalık, salgın, afet anlarında dualar oluk oluk akar. Öyle çok isteriz ki? Peki bilincinizden gündelik iş dışında en son ne istediniz? Neyi çok arzuladınız? 

Stres altında arzular kaosa dönüşür, isteğimiz güçlü ama enerjimiz azalır. Savaştan yorgun yaralı bir asker gibiyiz ve son nefesimize az kalmıştır.

Dua artık son liman son çaredir. Ama onu bu şartlar altında yapmak zordur. Bilinç acı çekerken beden sızlarken ruh kıvranırken kalben iyilik işe yarar mı? Yani nükleer bomba atılmış bir bilinçten yanmış yıkılmış topraktan külleşmiş tohumdan hayat bekliyorsunuz.

Bu şartlarda sizi kurtaracak şey bilinçaltıdır. Bilinçaltının gücü ile bütünü kontrol edebilirsiniz. Telkin nedir? Adını anıp çağırmak hayal etmektir.

Farklı dinlere mensup insanlar dua ederler. Çoğu kez aynı olmasa da bu hayatta benzer şeyler isterler. Peki onların inançlarını korumaları dileklerinin her zaman gerçek olmadı mı? Yoksa tüm içtenlik ile isteyip aynı zamanda şartları yerine getirmek mi? Yani tüm benliğini işe amaca ulaşmak için kullanmak değil mi? Umutlarını diri tutan. İlet bu amaçla kaleme aldığımız bilinçaltının gücü nedir? Nasıl işlevdedir. Şimdi anlamak için bir söz ile başlamak istiyorum.

bilinç türleri

“İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar.”

Yahya Kemal Beyatlı

Hayat imkansızın değil isteyip imkan ile var olanlar ile doludur. Dalgalı bir gölde büyüme azminde olan bir Nilüfer düşünün. Azmini ve büyümek yeşermek kokmak için verdiği mücadeleyi hayal edin. Metrelerce yükseğe çıkıp çiçek açmak kolay olmasa gerek. Sizce onun bilinçaltının gücü ile yaptı diye bilir miyiz?

Her davranış her tavır bilinçaltının karanlık odalarında saklıdır. Geçmiş yaşantınız da kayıt vardır. Yeri geldiğinde etkiye tepki olarak hiç bilmediğiniz şekilde ortaya çıkacaktır.

Örneğin arabanın camının açık şekilde seyahat etmeniz hasta olmanıza sebebiyet vereceğine inanıyorsanız. Olay gerçekleşince hasta olursunuz. Hani deriz ya “ korktuğun şey başıma geldi” bilinçaltının gücü ile olumsuzluk yüklendi. Ve sonuç belirdi. İnançlar var olan kötüden daha güçlüdür.

Bilinç sizin güvenlik duvarınızdır. Onun yıkıldığını düşünürseniz. Her mikrop her virüs içeri girer. Eğer bilinçaltının gücünü olumlu kurarsanız sizi var olan mikrop ve virüsün on katı deviremez.

Önce kendinizi ikna etmelisiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şimdi şu andan başlayarak olumlu düşünmek. Pozitif havayı içselleştirerek kötü olayda bile iyi şeyleri hayal etmek.

Bilinçaltı kapalı bir kutudur. Karanlıktır. Biriktirmelidir. Kayıt evidir. Görsel, işitsel, bilişsel, psiko-motor, duyusal ve duygusal her şey mevcuttur. Zihin ihtiyaç duyduğunda gider ve bilinçaltının gücüyle oradan gerekli olanı alır. Her türlü ihtiyaç karşılığı orada vardır.

Bilinçaltının öyle bir gücü vardır ki. Neyi isterseniz onu alırsınız. Bazısı hayat doludur. Hep daha iyisini ister ve gayret eder kazanır. Bazısı ise hep kaybetme korkusudur. Bilinçaltının gücüyle aldığı sinyaller gerçekten onu bir gün iflasa sürükler. Kaybetmeyi başarır.

Bilinç türleri ve bilinçaltı nedir? Telkin nedir? Bilinç içindeki yapı ve şekillerini işlediğimiz ve bilinç kavramını anlattığımız bu yazımızda ileride yayımlayacağımız bir çok yazının ana başlığı bulunmaktadır. Bunlardan Freud’un bilinç katmanlarını konu edinen kişilik özellikleridir. Bilinçaltının alt başlıklarında: İd, ego ve süper ego kavramlarını bilinçaltının yapısında işleyeceğiz. Konuyla alakalı video için tıklayınız.

bilinç türleri

bilinç türleri nelerdir, bilinç temizliği, bilinçaltı nedir? Bilinçaltı nasıl çalışır? bilinç nedir? telkin nedir?

Yorum Yap