1. Anasayfa
 2. Bilim

Karakter Nasıl Oluşur? Güçlü Kişilik Nasıl Olur? Karakterin 2 Kişilik Oluşumu


2

Bu yazımızda insan adına karakter nasıl oluşur? Güçlü kişilik oluşumu nasıldır? Temel sorularına cevap arayacağız. İnsan ana rahmine düştüğü andan itibaren kendi içi ve dışı ile karakter oluşumu içerisindedir.

Karakter nasıl oluşur?
Karakter Nasıl Oluşur?

Karakter nasıldır? Karakter asıl oluşum gösterir? Nasıl süreçlerle olgunlaşır? Kişiliğe yön veren güçlü karakter nasıl oluşur? Geleceğimize yön veren olumlu-olumsuz kişilik oluşum sorunları nelerdir? Gibi bazı sorulara da cevaplar bulacaksınız.

Karakter bir saf elmas gibidir. Yontulmaya –kırılmadan- ihtiyaç vardır. Bu oluşuma ise benlik ( huy, mizaç, karakter) diyoruz. Benlik tüm karakter oluşumun özü diyebiliriz. ‘Karakter nasıl oluşur’ sorusunun cevabını yazımızda arayacağız.  

İnsan varlığı ile sürekli bir öğrenme ve eğitim iledir. İlk varlık anından son ana kadar sürekli bitmeyen bir süreçtir. Karakteri kaba koyulmuş su gibi şekillendirir. Karakteri şekillendiren güçlü karaktere yön veren hatta kişilik oluşum sorunlarına neden olan işte bu başlangıcın özelliğidir.

İnsanın kişiliği benlik temeli üzerinde ilerler. İnsanın benlik oluşumunda yer alan iki temel unsur vardır. İnsan kendisini var eden bir ruh ve üzerine örülü bir beden ile var olmuştur.

Bu varlığın kişiliği ‘ben’ benlik oluşumu ile başlar. İnsan doğduğu andan itibaren bireysel ve özel parmak izi gibi farlı büyür. Her ne kadar bir anne- babanın çocuğu olsa da o kendi kişiliği üzerine şekillenir.

Alışılmış kültürel normal ile benlik olgunlaşır. Bu benlik iki şekilde meydana gelir 1.si dış benliktir: Bu bizim dışımızda bizi büyüten var eden dış çevredir. Kültür, inanış, töre adet diyebiliriz. 2. ise iç benliktir.

Asıl varlığımızın özüdür. Tıpkı aynı ele sahip insanların her parmağının farklı olması gibi. Şimdi insanı şekillendiren bu benliklerin oluşumdan yola çıkarak karakter nasıl oluşur, bunun üzerinde duracağız. İnsanın özelliklerini daha detaylı inceleceğiz.

Güçlü Karakter Oluşumunda Dış Kişilik

İnsanını şekillendiren güçlü karakter nasıl olur oluşur?. Önce karakteri daha iyi anlama için dış benlik kavramını öğrenelim. Benlik oluşumunun ana başlangıcı diyebileceğimiz dış benliği açıklayalım.

Güçlü Karakter nasıl olur?
Güçlü Karakter Nasıl Olur?

Dış benlik benlik oluşumunun ana yönlerinden biridir. İnsan kendi varlığını dışında her zaman ir dış etkene  maruz kalır. Bu dış etkenler iç varlığını mutlak suretle etkiler. İç benliğin oluşumu bu nedenle dış benliğe bağlıdır.

İnsan anne-baba-arkadaş-akraba herkes onun dışındadır. Dokunduğu nesne iliştiği yiyecek, içtiği süt dahi dışşal benliğin şeklini verir. İnsan kendi kişiliğini oluştururken içsel hazmetme merkezi beyin ile dışşal olgunlaşmayı öğrenmeyi sağlayan ruh-beden arasında gider gelir.

Onlarda karakteri besler, doyurur. Dışsal etkenler ruhunu mutlak besler. Gözle görülür bir neden olmaz da davranışsal hareketlerde kendini belli eder. Kültürel literatürde yer edinmiş kült hareketler, kriz anlarında verdiğimiz tepkiler bizim dış benlik ile oluşturduğumuz kişiliğimizdir.

Hiç bir insan şiddet eğiliminde doğmaz yahut nasıl şiddet uygulayacağını bilmez. Çevre ona öğretir. Kritik anlarda da patlak verir. Bilinç içine işlenen davranışlarınızı anlamak için atanıza- geçmişinizdeki çevresel davranışlara bakın.

Onlara ne kadar da benzediğinizin farkına varacaksınız. Eğer düzgün yetişmemiş bir benlik varsa güçlü bir karakter oluşamaz. Her olayda ağlayan sorun çıkaran sorunları büyüten birey vardır.

Nerede olursak olalım Natural yaklaşımla bakarsak ” Bulunduğumuz coğrafyanın çocuğu oluyoruz.” Bizi şekillendiren bize hayat veren çevremiz. Neden mi çünkü kendi kişiliğimiz dışındaki bütün etkenler bizim çevremiz.

Biz su isek bizi kalıba sokan kabımız. Biz toprak isek bizi taşıyan suyumuz, yakan güneşimiz. Biz bizi var eden ile varız. Biz bizimle oluşan ile varız. Büyük Yazar ve şairlerin yahut düşünürlerin hayatlarına bakın. Onların yetişmesinde etkili olan bir lider-eğiticileri mutlaka vardır.

Bazen fiziken bulunurlar bazen ruhen… Bir Fatih Sultan Mehmet’i yetiştiren çevresel faktörlerdir. Bir M.K.Atatürk’e hayat veren fikirleriyle beslendiği Namık Kemal, Tevfik Fikret’tir. Bizim hayat penceremiz biz ve diğerlerinin yoğun katılımıyla oluşur.

Güçlü Karakter Oluşumunda İç Kişilik

İnsanların temel kişilik oluşum sorunlarına neden olan asıl iç kişiliktir. Çevremiz bize ne verdiğine bakmadan bizden gördüğü tepkilere göre değerlendirme yapar. Asıl karakterimiz şekillendiren onlarken sanki bizden kaynaklı bir karakter sorunu hatta kişilik oluşumu ve sorunların atıf yaparlar. Karakter nasıl oluşur, güçlü karakter oluşumun en önemli özelliğidir.

Güçlü karakter oluşumunda iç benlik
Güçlü Karakter Oluşumunda İç Benlik

Karakteri düzgün olarak dışsal etmenler tarafından oturtulmamış her birey genel karakter sorunları yaşayacaktır. Kişilik oluşum sorunlarına neden olan sorunların ana etmenlerinden iç benlik’i anlamaya çalışalım.

Benlik oluşumda etkenlerle var olan ‘ben’i bir çekirdek gibidir. Suyu, vitamini, toprağı düzgün olmaz ise çekirdek değil çevre sorunu vardır deriz. Dış benliğin bütün hakimiyeti olmasa da iç benliğin  oluşumunda büyük etken olduğu yadsınamaz.

İnsanın kişiliğini oluşturan bu kimlik, öz, mizaç. Her ne kadar dış benlik görünür güç olsa da insanın zihni bir süzgeç gibi doğuştan getirdiği özelikleri alır. Büyütür bir kendi benliğine has birey haline getirir.

Nererde nasıl olursak olalım eğer güçlü bir kişiliğe sahip değilsek işimiz zor. Karakter nasıl oluşuyor diye merak edip bakmıyorsak gelecek nesli kaybediyoruz. Kişilik olarak nasıl olursak olalım taassubun eseri ve esiri olmuş kişiler ve düşünceleri hem dünyayı anlamsız hem işkencelerle dolu hale getirmektedir.

Dünya zaten bir işkence yeri her yönüyle mutlak sağlık mutlak mutluluk mutlak güç yok. Onu yaşanır ve güzel kılan ise hayata bakış şeklimiz. Bu bakışın da farklı olması. Kişiliğimize etki eden karakterimizin güçlü olması her şeyin başlangıcıdır.

Yoksa birbirinden kopya edilmiş aynı şeyi sürekli alkışlayan herkesin ve her kesimin doğru haklı bulduğu bir görüş bir bakış açısı bir yaklaşım ne kadar düzgün olabilir. Bu bütün insanların bütün tarihi medeniyetlerin bütün insanlığın tek bölgede yaşaması aynı yerden dünyaya bakması demek olur.

İşte bu nedenle aynı pencere ile bakınca ne bilim ne kültür ne yaşam tat verir. Zaten mücadele olan dünya yaşamı bir arpa boyu yol alamamış zihniyet topluluğu haline gelir.

Karakter Oluşumu ve Sorunları

Yazımızın başından itibaren genel olarak karakter nasıl oluşur ve ‘güçlü karaktere nasıl oluşur’ sorularını sorduk. Şimdi karakter oluşumu ve sorunlarına bakacağız.

kişilik oluşumu ve sorunları
Karakter Oluşumu ve Sorunları

Bunlara cevaplar aradık fakat her ne kadar benlik üzerinden anlatsak da insanın kişiliği benliği karakteri öyle basite indirgenecek bir durum değildir. Karakter oluşumunda temel sorunlar yukarıda da bahsettiğimiz ana etmenleri içinde taşıyor. Toprak örneğinde belirttiğimiz gibi. kiliği besleyen karakter mizacı doyuran karakter güçlü karakterin anahtarı ise iç ve dış benlik ile oluşuyordu. Karakter nasıl oluşur: güçlü çevre ve ideal benin birleşmesiyle.

Kişi karakter oluşumunda önce kendini-ben’i sonra dış dünyayı iki farklı varlık olarak ayırıyor. Ben-sen ayrımını ile hayatına yön veriyor. Diğerlerinden ayrılan hayata bakışımız benliğimizin anahtarıdır. Bu bakışta bazen derin anlamlar, gizler saklı.

Bazen ise boş bir bakıştan ibarettir. Her ne olursa olsun bütün bakışların bir anlamı mevcut. Bu anlamlar da bizim hayata yön veren kişiliğimizin oluşması, karakterin şekillenmesi bir resim tuvalindeki resim gibi olmamızı sağlıyor.

Ressamın perspektifi gibi bizi oluşturup dış dünyadan görünmemizi sağlıyor. Öyle ki dünyaya iz bırakmamızda birinci etken olabiliyor. Birey olarak var olan ben evren içinde yer aramakta… Güçlü kişiliğimizle iz bırakıyoruz. Bu sayede bizden sonra gelenlere güçlü kişilik oluşumu ve karakter nasıl oluşunun dersini adımız ile veriyoruz.

Her kişilik farklı oluşur bu oluşum okuduğumuz kitap yediğimiz yemek sevdiğimiz renk ile de oluşabilir. Bir pencere düşünün herkesin baktığı ve aynı şeyi gördüğü…

Ne kadar sıkıcı sıradan değil mi? Bir fikir düşünün herkesin katıldığı bir yol düşünün herkesin aynı şekilde yürüdüğü… Dünya değildir. Zira dünya aynı pencereden farklı şeyleri görmektir. Dünya aynı ideolojiyi farklı anlamaktır. Dünya aynı güneşten farklı yararlanmaktır.

Dünya insandır. İnsan dünyanın farkı….Benim gözümde her insanın hayata bakışı dünyayı ve dünyadaki bütün varlığı anlayışı ve algılayışı bir ülke bir diyar bir dil gibidir. Onu diğer insanlardan bedenen ayıran görüntü gibi parmak izi neyse dünyayı anlamlandırma süreci de odur. Kişiliğini karaktreriyle yansıtır. Bir nev’i dış dünyaya görünen bendir. Güçlü karakter oluşumda mutlak suretle etkilidir.

İnsan yapısı gereği farklı baktığı penceresi farklı dünyasında yaşar. Çağın gerisinde yahut ilerisinde yine bu şekilde var olacaktır. Onu ölümsüz kılıp tarihe adını yazdıran oluşturduğu zihniyet ve zihniyetin ürünü insani varlık ve kimliklerdir.

Özgür olduğu sürece de bu süreç devam eder. Düşünür bakar. Bu gün baktığı yer aynı olsa bile değişim mutlaka kendini gösterecektir. Değişimin izleri hep bir yerlerde saklanmıştır.

Karakter Oluşumunda Huy (Mizaç)

Bu çalışmamızda ana temel olarak karakter nasıl oluşur cevap aradık. güçlü karakter nasıl olur sorusunu da sorup kişiliği besleyen ana etmenler üzerine durduk. Bunu yaparken doğuştan gelen ve karakterimizin oluşumuna etki eden ana etmen üzerinde durmadık. o da mizaç(huy)dur. Bunu anlatırken bazı temel kavramları da anlatmaya çalıştık. Bu amaçla başlıklarımızı seçerken benlik oluşumunda karakterin etkisinden söz ettik.

huy mizaç
Karakter Oluşumunda Huy (Mizaç)

Huy (mizaç) konusuna değinsek de detaylarına girmedik. Ana hedefimiz ise karakter oluşumu ve sorunları ile güçlü kişilik nasıl oluşur gibi konuları işledik.

Mizaç başka bir yazıya konu olacak kadar güzel ve detaylı bir konu o yüzden bir ata sözüyle bu başlığı kapatıyorum: Mezarda giren huy teneşirde çıkar.Mizaç ile karakter arasındaki farka da değinecek olursak, karakter, şekillenir; mizaç doğuştan gelir ve değişmez.

Ünlü bir düşünür şöyle der :“ Derisini değiştirmeyen yılan ölmeye mahkumdur” Bu durumu insana çevirirsek düşüncesi aynı kalan aynı yerden aynı şekilde aynı taassupla yaşayan birey de önce kendini sonra zehri ile çevresini yok edecektir.

Karakterini güçlü kılmak için gayret etmeyen birey yok olacak. Güçlü kişilik nasıl oluru merak edip karakter nasıl oluşumunu göstermeyen topluluk tarih sahnesinde silinecektir. Ya da Yarattığı ifrat ve fitne mantığı bu gün değil ama yarın mutlaka taraftar bulacak, işleri icraatları haklı görülecektir.

İçten çöken yanardağ gibi önce kendini sonra çevresini yakacaktır. İşte tüm mesele değişimin ve dönüşümün mutlak olmasıdır. Bir filozofun dediği gibi “ aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz” Bir insan aynı duyguları aynı şekilde gelişmeden ve değişmeden yaşıyor ise zaten perişan olmuştur.

Yine İslam’ın emin peygamberinin dediği gibi : “İki günü eşit olan ziyandadır.”  Bu mantık ile pencere aynı olsa da yol yordam benzer olsa da şekil özgün ve özgür düşünce yeni ve haşin olmalı. Aynı yere faklı bakılmalı aynı şeyde farklı şeyleri görebilmeliyiz… Karakter değişmeye mahkumdur.

Aynı yerden aynı şeylere baksak bile değişik şeyler görürüz. İşte bu bizim kişilik oluşumunda ben faktörümün etkenliği iledir. İnsanı Kaf Dağının zirvesine taşıyan da Mariana Çukurunun dibine sokan da bu benliktir. Doğru yerde doğru zamanda yaşayınca fark edilir. Yüceltilir. Kıymet verilir. Karakter nasıl oluşur sorusundan yola çıktık ve güçlü karakter üzerinde durduk son olarak da karakter oluşumunu ve sorunları üzerinde önemli şahsiyetlerden bahsettik. umarım keyifle okuyup kendi karakterimizin inşasındaki ana etmenleri görmüşsünüzdür.

Benlik kavramı ile ilgili daha fazla kaynağa ihtiyacınız varsa dış bağlantıyı deneyebilirsiniz. Dilerseniz ilginizi çekecek bir başka yayınımızı da ziyaret edebilirsiniz. İyı okumalar.

Makaleyi Nasıl Buldunuz ?
 • 2
  harika
  Harika
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  fena_de_il
  Fena Değil
 • 0
  berbat
  Berbat

Merhaba! Siz kiymetli Marcatime okurları için daha kaliteli içerikler üretmek adına buraya geldim. 😊 İçeriklerimi okumanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. 😇

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

 1. Avatar

  Son zamanlarda okudum en güzel yazılardan biri. Sitenizi çok başarılı buldum ve beğendim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir