1. Anasayfa
 2. Bilim

Geri Dönüşüm Nedir ? Geri Dönüşüm Projesi ve Tabiat Kirliliği


2

Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm projesi ile ne amaçlanır? Tabiat Ne demek? Tabiat parkı neden var? Tabiat kelimesi eş anlamlısı gibi kavramları açıklayacağız. Ardından geri dönüşüm esasları olan sorunların temeline gideceğiz. Bu yazımızda işte bu konulara değinip bu aşmadan sonra biz yapabiliriz ona bakacağız.

Geri dönüşüm, atığın tekrar kullanıma sokulmasıdır.
Geri dönüşüm projesi ya da bir ürünün başlangıç ♻️ sürecine girebilmesi için dönüşüme uygun olması gerekir.
Geri dönüşüm gerçekleşen ürünlere bakınca şunu üzerinde ♻️ işaret vardır. Bu ürünün vasfı bozulmadıysa dönüştürülebilir demektir.

geri dönüşüm

Hükümet, yaşanabilir çevre ve temiz doğa için geri dönüşüm projeleri yapmaktadır. Atık politikası ile çöpleri ayrıştırma yapmaktadır. Yeterli olmasa da çalışmalar umut vadediyor. Aynı şekilde evsel atık su ve sanayi atık sularını da arıtma merkezlerinde geri dönüşüm projeleri ile yüksek oranda temizliyor. Bir çok alan korunsun diye tabiat parkı yapıyor.

Tabiat parkı içinde doğal oluşum alanları yapılmıştır. Ülkemizin bir çok noktasında doğal bitki örtüsünü korumak be hayvan sirkülasyonunu sağlamak için doğal tabiat parkı alanları ayrılmıştır.
Tabiat parkı alanları için tıklayınız.

Tabiat ne demek? Tabiat ana diye duyduğumuz aslında yer kabuğu ile gökyüzü arasındaki bütünlüktür tabiat. Tabiat eş anlamlısı ise doğa-doğal kelimesiyle karşılanabilir.

Fakat bir ürünün kirliyken temize dönmesi çok zor. Tabiat içine akan bu sular büyük ölümlere ve doğal ekosistemin bozulmasına neden oluyor. Tabiat kelimesinin eş anlamlısı doğa demektir. Doğa-tabiat yaşamsal anlamda insanın yaşam alanı demektir.

Tabiat alanlarını o kadar kirlettik ki artık çevreye zarar verilmesin tahrip edilmesin diye çalışmalar yapıyoruz. Doğanın parçası olan bizden bizi koruyacak hale geldik. Öyle ki doğal tabiat parkı diye doğal tabiat alanları inşa edilmeye başlandı. Tabiat parkı alanları düzenlenip yine bize bırakıldı. Bazı doğal tabiat parkı olan yerler eski atık merkezleri. Bazıları eski taş ocakları. Toplumsal olarak doğal alan arayışına girmemiz, temiz alan bırakmamızla alakalıdır. Çevresel kirliliği öyle artırdık ki geri dönüştürme artık zorlaşıyor. Bu nedenle belediyeler, valilikler var olan güzelliğin korunması için hem hayvansal ve ekolojik denge için koruma alanları yapmaktadır.

Zira doğa eğer kimyasal bir atık ile karşılaşmadıysa geri dönüşüm ile kendi başına çok güzel ilgileniyor. Doğal tabiat içinde kendi dengesini kurup bedenin yarayı tedavi etmesi gibi kendini tabiat da iyileştiriyor. Kendi dönüştürme işini kendi geri dönüşüm projesi ile yapıyor.

Kimyasal atıklar hem doğa hem ekolojik denge için çok zararlıdır. Çevresel olarak kirlilik nedeniyle ortaya çıkan kimyasal atık ve kimyasal dönüşüm telafisi çok zor. Hem doğanın hem insanın sağlığını bozuyor. Yaşamsal bütün düzeni altüst ediyor.

Geri dönüşüm, atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasıdır. Temel amaç hem çevre kirliliğini önlemek hem de sanayi üretimi ürünü tekrar kullanıma sokmaktır.
Geri dönüşüm projesi insanla yaşıt diyebiliriz. En ilkel insanlar dahi doğal tabiat içinde hem yaşamış hem doğal döngü ile doğayı korumuşlardır.

Yaşam ile oluşan doğa kirliliği eski dönemlerde azdır. Çünkü her ne kadar o dönemde de insan doğayı yenmeyi ve yönetmeyi arzulasa da bunu başarması zordu. Günümüzde ise bu çok daha kolay. Devasa makinalar ile binlerce insanın gücünde güç üretiyor. Yine devasa işleri yapacak makinaları da üretiyor.

Şöyle bir yorum yapsak yanlış olmaz galiba. Doğal olarak hayatı sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonrası diye ayıralım. Öncesi ile sonrası arasında uçurum var. Sanayi devrimi bir dönem kapandı insanın doğaya hakimiyeti arttı. Öyle ki şu son 200 yılda verilen zarar 2000 yılda verilenin milyarlarca katına eş. Zira bilim teknik ilim de aynı orada arttı. Ekonomik güç bireysel konfor da.

O zaman şöyle diyebilir miyiz? İnsan kendi rahatını arttırdıkça doğayı mahvediyor. Aslında bilinçlenmesi gerekirken ses ile duman ile çöp ile doğayı kirletmeye ve bozmaya devam ediyor.

tabiat kirliliği

İşte bu yüzden ekoloji için bu dönüştürme çok önemli. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak geri dönüşüme önem vermeliyiz. Geri dönüşümü desteklemeliyiz. Geri dönüşüm projesi yapılması için hem kamuoyu yaratmalı hem bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Az önce az çok bahsettik. Geri dönüşüm projeleri için bilimsel yöntemler kullanmak gerekiyor. Çünkü sanayi üretimi ile insana hizmet eden ve insanın rahatını artıran çağımız insanı çözümünü de bilir. En azından doğaya verdiği zararın farkındadır.

Geri dönüşüm tek başına bir sorun değildir. Dönüştürme toplumsal olarak benimsemeliyiz. Şimdi sizlere geri dönüşüm projeleri yapmanıza neden olan doğal çevre katliamına neden olan durumlarımızdan bahsedelim.

Biz doğaya zarar verip o perişan ederken o her aşama ile yenilemeye devam ediyor. Yağmur olayı bile başlı başına bir doğal doğa geri dönüşüm projesi işlemidir.

Şimdi doğaya verdiğimiz dönüşümü zor zararları başlıklar halinde inceleyelim.

Eğer geri dönüşüm projelerini düzgün yapamazsak doğa hepten perişan olur.

Maalesef yeniden diriltme dönüştürme doğa için çok zor ve uzun bir süreç. Doğa için geri dönüşüm projesi yapmaktansa doğayı kirletmemek en iyisi. Doğa dönüştürülemez sorunlara neden olamak. Çünkü ne kadar proje yapılsa da doğal halini alması çok zor. O yüzden öncelik doğayı korumak olmalı. Sonra şikayet etmeden birey olarak basit işler yapmaya başlamak. En azından kendi geri dönüşüm proje ve sisteminizi kurmanız.

Birazdan anlatacağımız işlerle ekolojik ayak izinizi küçültürek doğayı korumayı öğreneceğiz. Sonra sorunlara ineceğiz.

Geri Dönüşüm Projesi ve Tabiat Kirliliği

İnsan var olduğu dünyayı yönetme ve o dünyaya hakim olma isteği ile binlerce çeşit kirliliğe neden oldu. Ekoloji nedir, bilmeden bazen bazen de bilerek ama doğayı yıkmaya devam etti. Sanayi, teknoloji gelişim, nüfus artışı derken dünya yaşanmaz ve yaşanamaz bir yere dönüştü. Geri dönüşüm konusunda bilgisizce doğayı katletti

Biliyoruz ki eğer kazanırsak yani doğayı yok edersek kaybedeceğiz. Tabiat parkı olayı eğer yakılmış yıkılmış doğayı güzel bir şeye dönüştürme ise doğrudur. Fakat ormanı böyle doğal vasfından çıkarıp kullanmak doğa katliamıdır.

geri dönüşüm projesi

O zaman maddeler halinde çevre kirlilğini önleyecek geri dönüşüm projeleri üzerine duralım.

 1. Su mutlaka arıtılmalıdır. Şehirleşme su kirliliğini artırmıştır. Bu nedenle yerel yönetimler gerekli altyapı yatırımı yapmalıdır. Fabrikalar atıklarını özel varillerde stoklamalıdır. Doğa katilamına hayvan ve çevre ölümü facialarına neden olmamalıdır.
 2. Hava temiz tutulmalıdır. Zira soluduğumuz hava pis olunca yaşa kalitemiz de düşmektedir. Evlerin bacalarına bile filtre takılmalıdır.
 3. Sessiz çalışan makineler, arabalar, cihazlar yapılmalıdır. Hatta doğal sesi bastıracak tüm sesli araçlar özellikle motorlu araçlar için gerkeli önlem alınmalıdır.
 4. Sıfır karbon salınımı için çevresel geri dönüşüm projeleri geliştirilmelidir. Bilimsel alanda bu tür çalışmalara öncelik verilmelidir. Aynı zamanda TUBİTAK gibi bilimsel çalışmalar yapan kurumların milli eğitim ayağında bu tür projelere destek verilmelidir. Proje için ön şart koyulmalıdır.
 5. Atık toplama konusunda biraz yol katedildi. Ama hala yetersiz. Ambalaj atıkları çöplerimizin %70’ini oluşturuyor. Bunlar bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Bunun için yerel yönetimler gerekli önlemi aşmalıdır.
 6. Atık suların hiç bir şekilde normal sulara karışmaması gerekir. Bunun için gerekli önlemler alınmalıdır.
 7. Evsel atıklar (gıda posaları, kabukları, dem, artık yemekler) hayvan barınakları ile görüşülüp israfı önlenmelidir. Hiçbir şey olmasa bile doğal kompost gübre yapımında kullanılmalıdır.
 8. Çevresel sağlık ve temizlik insanın kendi temizliği ile bağlantılıdır. Önce kendiniz geri dönüşüme göndermeden önlem almalıyız. Ambalaj atıklarının mutlaka dönüştürmeliyiz.
 9. Geri dönüşüm özellikle pet şişe ve pet şişe kapağı, plastik poşet, ambalaj atıklarından oluşmaktadır. Bunlar için ulusal ve uluslararası önlem alınmalıdır. Hem ülkemizi hem dünyamızı mahvetmeden.
 10. Kimyasal atıklar insanın ulaşamayacağı yerlerde ve dağılmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kişisel Serzenişler

Evimizdeki kirli sepeti gibi üzerimizdeki her şeyi artığa dönüştürüp bıraktık. Ama temizlemeden. Binlerce kirlilik yaparak doğal dengeyi bozduk. Sosyal toplum kuruluşları dikkat çekici işler ile bu durumu yansıtmaya çalıştı. Hatta ünlü bir sanatçı kirliliğe ve bozulmaya tahribata dikkat çekmek için ağaç ile evlendi.

Şimdi bu kirlilik çeşitlerini kendi gözümüzden sizlere aktaracağım. Durumu anlamak için çok eskiye gitmeye gerek yok 100 önce hatta 10 yıl öncesi bile bize bir çok ip ucu vermektedir.

Bu yavaş yavaş oldu… Doğadan bize yansıdı. Toprağı zehirlenmiş bir toplumun sağlıklı olması davranması mümkün müdür?
Önce gıdaların yapısıyla oynadık. Sonra toprağa uygun olsun diye verimi artması için kimyasal gübre sonra mahsülümüze böcekler dadandı ilaçladık… Sırayla hep toprağı kirlettik. Kirlettiğimiz topraktan beslendik bedenimiz kimyasallar ile oldu… Hastalıklar kaçınılmaz oldu… Hepsinin nedeni kirlilik…
Kömür karası gibi hayatımızın yıkayınca geçen kirleri olsun.

Eskiyince çöpe atmak yerine dönüştürmeyi düşünün ayrıştırın. Bu dünyanın kazanma hırsına ortak olup doğayı mahvetmeyin.

Güzümüzde bir çok alan korunma amacıyla tabiat parkı olarak kullanılıyor. Faydalı özelliği çok. Peki bütün tabiat parkları işlevine uygun mu kullanılıyor? Tabi ki hayır. Gerçek tabiat parkı nedir? Doğal olandır. İnsanın bir calı dahi kırmadan doğal ortamda yürümesidir.

geri dönüşüm konusunda küçük dokunuşlar hem bizi hem doğamızı koruyacaktır. Bütün belediyelerin başlattığı geri dönüşüm çalışmaları var. Bu projelerde atık ayrıştırma kısmi olarak yapılıyor. Birde çöpleri karıştırıp ayrıştıran inasnalr var. Dediğimiz gibi yetersizler. Daha bilinçli bir toplum olmamak için hiçbir neden yok.

Rahat nefes alabilmek için lütfen önlem alın. Her başarı bir kişinin inanması ile başlar. Önce kendinizden başlayın. Atıklarınızı ayırın. Çevresel sorunların yol açtığı son olay müsilaj için tıklayınız.

Makaleyi Nasıl Buldunuz ?
 • 1
  harika
  Harika
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  fena_de_il
  Fena Değil
 • 0
  berbat
  Berbat

Merhaba! Siz kiymetli Marcatime okurları için daha kaliteli içerikler üretmek adına buraya geldim. 😊 İçeriklerimi okumanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. 😇

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

 1. Avatar

  On numara

 2. Avatar

  geri dönüşümle atık ürünlerden enerji üretimine kadar şahane çalışmalar yapılmakta müsilaj ile bu konunun önemi bir kez daha anlaşıldı umarım bizim ülkemizde de atıklar değerlendirilir geri dönüşüm sektörü oluşur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir