Martı Kitabının Özellikleri Nelerdir? Martı Jonathan Livingston Özeti Kısaca ve Martı Kitabı 4 Bölüm Detayları


1

Martı kitabının özellikleri nelerdir? Martı Jonathan Livingston özeti ile kendi değerlendirmelerimiz olacaktır. Martı Jonathan Livingston –Richard Bach adlı yazara aittir. Kitaba bakacak olursak sembol özellikleriyle anlatımıyla yalın ve kısadır. Kendisi bu kadar yalın olup bu kadar güzel bir kitap nasıl olur? Martı Kitabının özellikleri: en göze çarpan nitelik yazar tarafından bolca sunulan orijinal resimler.  Martı Jonathan Livingston Özeti hakkında birazdan inceleme yapacağız. Bunu yaparken bazen martı kitabında kısaca bahsedeceğiz. Bazen önemli gördüğümüz noktaları detaylı anlatacağız.

Konumuzun detaylarına geçelim. Baştan sona bir insan üzerine temellendirilmiştir. Kanatlarını açıp deneme yapan sonra öğretileri kalan bir görünür varlık vardır. Arka planda ise anlatılan insandır. Kitap baştan sona sembolik-alegorik anlatımla ilerlemektedir. Martı kitabı bize ne anlatıyor.? Martı kitabının türü nedir? Martı kitabının konusu nedir?

Martı kitabının özelliklerine detay kısımlarına yavaş yavaş girelim. Kitap 4 ana bölüm üzerine kurulmuş. Öykü tarzında kaleme alınmıştır. 145 sayfa sayısına sahip kitap nicelik olarak büyük gibi görünse de bir solukta okunacak düzeyde. Hızlı okuma becerisi olan birisi için bu öykü yarım saatlik bir dolu dünya.

Hikayeleri anlatım yoğunluğu vurgunun net ve tek oluşu nedeniyle çok severim. Hikaye roman karşılaştırması yapayım. Martı kitabının özelliklerinden en belirgini sizi sarsan bir film tadında olmasıdır. Düşüncesiyle anlatımıyla “Daha yok mu?” Diyorsunuz.

Hikayeleri özellikleri bakımından en çok özlü filmlere benzetirim. İster olay hikayesi olsun ister durum hikayesi olsun. Sıcaklığı, betimlemeleri, hareketli anlatımıyla  bir baş yapıt.Türüne gelecek olursak Olay hikayesi özellikleri taşıyor. Olay örgüsü, yer, kişiler ve zaman kavramları mevcut. Bu niteliklere göre martı kitabının özellikleri nedir, bakalım.

martı

Kişiler:

Baş kişisi; Martı Jonathan Livingston’dur. Diğer kişiler: Başkan ve Heyeti, Fletcter, Chiang, Sullivan, Kirk Maynard, İlk 7 Martı, İnanan Sürü Martılar, Martılar, Jon, Resmi Yerel Öğrenciler, Anthony’dir. Kişi kadrosu olarak roman gibi duruyor. Ama bir hikaye. Küçük kişiler ile büyük işer ardında. Martı Jonathan Livingston özeti ile daha detaylı kişileri anlatacağız.

Yer:

Olayların geçtiği bir çok yer vardır. Martı Jonathan Livingston maceralı hayatı ile bir çok yer görür. Kıyılar, Cennet, Martıların Dünyası, Diğer Gezegen, Sahil, Büyük Dağ Dorukları

Zaman:

Hikaye içinde Martı Jonathan Livingston’un olgunlaşma ve kendini bulma sürecinden sonra 200 yıl gibi bir süreden bahsediliyor. Bu süre içindeki değişimler çok önemli birazdan onlara değineceğiz. Martı Kitabının özellikleri içinde zaman kavramı önemlidir. Uzun bir ömür sürer.

Olay Örgüsü:

Martı Kitabının Özellikleri: Martı Jonathan Livingston Özeti Kısaca

 Martı Jonathan Livingston arayışı, denemeleri/Martı Jonathan Livingston’un 190 km hıza ulaşması, tehlikeli hareketler yapması./Martı Jonathan Livingston’un başkan ve heyeti tarafından ülkeden(kıyıdan kovulması)/

Bir Martının onu cennete götürmesi /Martı Jonathan Livingston’un Chiang ile tanışması/Hızlı uçmayı denemesi ve başarması/

Martı Jonathan Livingston’un diğer martıların yanına gitmesi/Heyet ve diğer martılar tarafından reddedilmesi/ Martı Jonathan Livingston’un ilk 7 martıya eğitimler vermesi

Martı Jonathan Livingston’un Fletcter ile tanışması/Fletcter’in eğitimlerin başına geçmesi /Martı Jonathan Livingston’un başka diyarlara gitmesi/Martı Jonathan Livingston’un hız denemelerinin kitaplara girmesi/Öğretilere dönüşmesi ve formüle edilmesi/Demelerin bırakılıp sınıflarda ezber yapılması/200 yıl sonra Martı Jonathan Livingston’un ve öğretilerinin kutsal olması/Adının ve öğretilerinin kitaplardan çıkarılıp özel günler ve zamanlarda anılması ile olay örgüsünü tarif edebiliriz.

Bu Martı Jonathan Livingston’un anlatımda yazarın anlattıklarını daha detaylı anlatarak büyük bir külliyata dönüştürebilirsiniz. Bir insan olarak kendi yeteneğinin ardında mücadelesi derin anlatımıyla çok fazla. Kitabın ayırt edici özelliği ise tam olarak şu: Özgürlük. Martı kitabının özellikleri de bu noktada kendini gösteriyor. Bir başına yola çıkan mücadele ile değişen ve değiştiren bir martı… Martı Jonathan Livingston özeti içerisinde yazar nelerin üzerinde durmuş bakacağız.

Martı Jonathan Livingston özelliklerinde bir diğer dikkat edilecek husus ise özgürlüğün sadece yaşamsal olduğunda önemli olduğudur. Özgürlük yaşanmalıdır. Teori değildir. Öğreti değildir. Bilmek öğrenmek yaparak deneyerek yaşayarak olur. Bir öğretiye dönüşünce genel niteliği bozulur. Kitabın bölümlerine daha detaylı bakalım. Bazen alıntılarla bazen yorumlara derinlere inelim. Genel olarak martı kitabının özellikleri hakkında bilgi verdik şimdi asıl yorumların olduğu başlığa geçelim.

marti jonathan livingston ozeti

Martı Kitabının Özellikleri: Martı Kitabının Özeti 4 Bölüm Detaylı

1.Bölüm

Martı Jonathan Livingston özeti ve martı kitabının ana fikri nedir? genel olarak martı kitabının türü ve olay örgüsü hakkındaki bölüme geçelim. Bir Arayışta insan Bir martı sembolüyle hikaye başlıyor. diğer martılardan farklı bir arayış peşinde. Bu nedenle martı kurallarına ters hareketler yapıyor. Bu uğraşları sırasında bir çok şey deniyor. Hızlı uçma tekniklerini düşe çarpa öğrenmeye çalışıyor. Martılar dünyasında ter olan taklalar atma uzun uçuşlar yapmayı deniyor. Martı kitabının özeti 4 bölüm detaylı anlatıma geçelim.

Geceleri uçmanın yasak olması dinlemiyor. Gece uçuşları yapıyor. Başkan ve martı heyetinin uyarılarına rağmen vazgeçmiyor. Kurallar-kanunlar sert oluğu için heyet toplanıyor ve Martı Jonathan Livingston başka diyarlara sürgüne gönderiliyor. Peki bu martı bize ne anlatıyor? Hatta insan martı olarak bize ne anlatıyor?

Bu bölümün içeriğinden yola çıkarak detaylı Martı Jonathan Livingston özeti yapmadan önce bölüm bölüm değerlendirme yapalım. Öncelikle bu Martı insanlar içinde arayışta olan bilim adamı ya da bir sporcudur. Diğerlerinin yüzyıllardır öğreti ve tabu yaptıklarını yıkıyor. Uçmayı kartsl gibi kanatlatını daraltıp yükseklere çıkmayı ve hzı yapmayı deniyor. Atalarından öğrendiği bütün töre-kanun-kuralları yıkıyor.

“Hangi sorumsuzluk kardeşlerim! Yaşamın gerçek anlamını arayan bulmaya çalışan bir martıdan daha sorumlu biri olabilir mi?”

Martı Jonathan Livingston –Richard Bach

Martı kitabının özelliklerine bakalım.

Her toplumda olduğu gibi martı da macera peşinde koşup sürgün ediliyor. Tek suçu ise kimseye zarar vermeden hakkını yemeden, özgürlüğünü kısıtlamadan kendi denemelerini yapmak. Bazen bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Sadece alışılmışın dışında davranmak bile suçtur. Bu martı kitabı özellikleriyle ne kadar da dünya üzerindeki insanlara benziyor… Şimdi Martı Jonathan Livingston özeti ile alakalı ikinci bölüme geçelim. Daha detaylı şekilde Martı kitabının özelliklerini anlayalım.

2. Bölüm

Martı Jonathan Livingston ikinci bölümde sürgünden hemen sonra yine hız denemeleri yaparken ona seslenen daha hızlı bir martıyla tanışıyor. Ona sen de bizim gibisin diyip Büyük Dağ Rüzgarı’nın doruklarına götürüyor. Martı Jonathan Livingston orada  Chiang ile büyük üstat ile tanışıyor. Büyük üstat ona uçmanın yüksek fitlere çıkmanın kapılarını yavaş yavaş açıyor.  Bütün kuralları dinleyip uygulayan martı Jonathan artık büyük bir hıza ve yüksekliğe ulaşıyor. Hız içinde… Erdemli ve istekli bir şekilde öğretileri uyguluyor. Martı artık hedefine ulaşmış mesafe kuralını paralel evren gibi yaşamaya başlamıştır. Her an binlerce km mesafeyi kısa bir sürede aşmaya başlamıştır. Vatan özlemi ile yurduna döner.

2.bölüm Martı Jonathan Livingston özeti ile ilgili genel değerlendirmeye gelecek olursak: Özgürlük kazanıldı. Hedefe ulaşıldı. Yapılamaz denilen inançları yıktı. Destek ile yaptı. Bütün tabuları devirdi. Artık bu ışığı yayma zamanı geldi. Bu haliyle eğitimden yeni mezun olmuş bir öğretmen gibi… Hastalara şifa dağıtacak bir doktor heyecanı var. Martı kitabının özellikleri ile içeriğinden aldığım bazı bölümleri ekledim.

“İnancını unut, uçman için inanca ihtiyacı yok. Sadece uçmayı anla, yaşa…”

Martı Jonathan Livingston –Richard Bach
marti

3.  Bölüm

Bu bölümde Martı Jonathan Livingston özeti ile genel martı kitabının özelliklerinden de bahsetmeye devam edeceğiz. kendi yaşadığı büyüdüğü kıyılara dönüyor. Hızlı ve taklalar atarak sürünün yanına gidiyor.  Önce bütün martılar tarafından aforoz ediliyor. Sonra ilk 7 öğrenci onun yanına gelerek eğitim almak istiyor. En yakın öğrencisi Fletcter burada yetişiyor. En yetenekli öğrencisi oluyor. Sonra Bütün martılar da onlara katılıyor. Artık bir eğitim başlıyor.

“Sen bizden farklı mükemmel ve yetenekli bir kuşsun”

Martı Jonathan Livingston –Richard Bach

Bu kısım hakkında genel değerlendirme yapacak olursam azimle halk arasına giren bir aydın insan gibi. Tanrı tarafından gönderilen buyruğu iletmek için var gücüyle çalışan peygamberler gibi. İstekli azimli çalışkan…  Fakat tabuları yıkarak kendini bularak çıktığı yolculuk kendi o diyardan başka yere gidince değişiyor. Artık ondan üstün bir martı olarak bahsediyorlar. Dördüncü bölümde üzerinde duracağımız kısım. Daha detaylı anlatacağız. Martı kitabının özellikleri bizim gördüklerimiz ile sınırlı değil. Çok fazla çok derin.

4.Bölüm

Bu bölümden bahsedecek olursak artık Martı Jonathan ortalıkta yoktur. Eğitimler ders kitaplarına girmiştir. Tüm martılar onun gibi kendi içinin yeteneğinin ardındadır. Denerler. Yükseklere çıkarlar. Fakat sonra bir şeyler olur. Yıllar geçer.

Onu tanıyan yanında bulunan Fletcter de durumu anlar ama bir şey yapamaz. Çünkü Jonathan kutsanmıştır. Onun ilk öğrencileri için de anıt mezarlar yapılmıştır. Öğretileri der kitaplarında teori olarak kalmıştır. Kendisi Aziz Jonathan inanalar ise ilk inanalar ise kutsal martılar olmuştur. Kimse hızlı uçma denemesi yapmaz. Herkes kitaptan efsane dinler gibi  onu okur. 200 yıla yakın zamandan sonra her şey değişir. Çok değerli Jonathan artık çok değerlidir. Öğretileri kutsal kitaplara girer. Adına özel anam günü düzenlenir. Adından saygıyla söz edilir. Öyle sıradan bir martı değildir. Tanrılaştırılır. Putlaştırılır.

“Sınırlar zaman ve mekanın içidir. Düşünmek ise hepsinin dışı… O sadece özgürlüğünün ardındaydı. Kendi aradı, buldu. O da martıydı.”

Martı Jonathan Livingston –Richard Bach

Kitabın başından sonun kadar yazar bizlere bir martı-insan nasıl olur? nasıl olmaz. Bunu anlattı. Her şşeyin başının kişinin kendisi olduğunu söyledi. Herkes ezberlenenin değil kendi hayatının anlamını aramalı. Kendi karakterini oturtmalı. Oluşturmalı.

Son bölüm özeti üzerine değerlendirmeleri yapalım ve konuyu bitirelim.  Martı kitabının özellikleri ve martı kitabının ana fikri nedir? anlamak için son bölüm en vurucu kısım. Bir çok kavramı aydınlığa kavuşturuyor. Kral olmayan krallara atıfta bulunuyor. Tanrı olamayan varlıkların tanrılaştırılmasından çok güzel bahsediyor. Ülkeleri kuran dinleri getiren öğretileri yayan insanların ilk başta bizim gibi olduğu. Sonra onun özünden uzaklaşarak Firavun’a dönüştürme. Kendimiz yapıyoruz bunu. İnanların özlerini bozarak. Arayışa çıkan martının ardında arayışta değil onun ezberini tekrar ederek. Martı kitabını anlamak için çıktığımız yolda sizlere doğru bilgi verebildiysek mutluyuz.  

Martı Jonathan Livingston özeti ile de sizlere faydalı olmaya çalıştık. İyi okumalar. Filmi de mevcut izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Çok iyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir