İnfaz Nedir? Ceza Nedir? İnsanlığın İnfaz Yasası Serüveni Nasıldır?


0

İnfaz nedir? İlk insandan bu güne verilen cezaların uygulaması nasıl değişmiştir. Modern dünyada İnfaz nedir? İnfaz nasıl olmalıdır? İnfaz uygulanırken nasıl cezalar verilmiştir? Ceza nedir? Nasıl olmalıdır? Temel sorunları modern yaklaşımlarla geçmişin dehlizlerinde gezeceğiz. Her insan kaderin sürüklediği yolda suçlu olmaya adaydır. İsteyerek yahut tesadüfen. Her suç bir şekilde infaz ve ceza olarak mutlaka geri döner.

Bu yazımızda daha derinlerden infaz, infaz nedir, infaz düzenlemesi nedir, ceza nedir, neden ceza verileri, bir ceza davası ile geçmişten günümüze ayna tutacağız. Şimdi infaz ve cezayı anlamak için geçmişin yazılı kanunlarında biraz bahsedelim. En azından maddi-görünür hukuk kavramlarına bağlı maddeleri bilelim. 

Sümerler döneminde yazılan Urukagina Kanunları ilk Sümerce hukuk metnidir. Aynı zamanda il kanun olma özelliğini de gösteriyor. Yani kanunlara bağlı ilk cezaların bu dönemde verildiğini söylemek yanlış olmaz.

Yine Babil’lerin Hammurabi Kanunları da MÖ 1700’lerde ortaya çıkmıştır. Kanunları yazdıran kişi ise güneş tanrısı Şamaş’tır. Kanunlar güçlerini tanrıdan alıyor. Bu noktaya dikkat edin. İlk kanunlarda tanrısal düzen güç hakim. Dinin kanunları da aynı düzlemde ilerler. İlahi kanunlardır. Tanrı buyruğudur. 

Eski çağlardan yola çıkarak infaz nedir? İnsanı tüm yaşamdan alı koyan ceza nedir? Bunların devletleşme-kanunlaşma etkisinden bahsedelim. Bildiğimiz tabirle hukuk devleti olmada kanunlar ne işe yarar. İnfaz ve infaz düzenlemelerini görelim.

Şüphesiz ki infaz ve cezanın altında yatan şey düzeni korumaktır. İster monarşik olsun ister totaliter ister demokratik ister meşruti. Hepsinde ortak amaç vardır. Yazılı yahut geleneksel infaz yasları ile insanların düzenini sağlamak. Tüm insani ve tanrısal amaç buna yöneliktir. Bu düzen de örfi-töre-kültürel biçimde buluna da bilir. Baktığımızda ise genel amaç düzeni korumak- yaşamsal kaosu- engellemektir.

Şimdi resmi olarak modern dünya oluşum kanunlarına bakalım. İnfaz nedir ve infaz nasıl olur eski geleneksel toplumların aynasından bakalım.

infaz nedir

1215 yılında İngiltere imzalanan Manga Carta ilk anayasa olma özelliğini gösterir. Dünyada ise ilk yazılı anayasa 1781 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yürürlüğe girmiştir. Kanun buyruğuna giren ilk cezalarında anayasaya aykırılık ile başladığını söyleyebiliriz. Yani kurallar belirlenmiş ve nettir. Kanunlara uymayan cezasını çekmelidir. 

Dünya üzerindeki ilk modern hapishane olarak kullanılan yer ise Amsterdam’da kurulmuştur. Bunun nedeni artık hırsızlık suçlularının idam edilmek yerine rehabilite edilmesine karar verilmesidir. Bu süreçleri anlatırken infaz nedir, nasıl olmalıdır kavramına yavaş yavaş ilerliyoruz. 

Hapishane de infaz sürecinin ana aşamasını oluşturuyor. Zindandan yani idam için beklenilen yerden bir sonraki aşama diyebiliriz. Hapis kısmı alıkoyulma yeri. Yaşamsal engellenme ve sınırlandırılma. Dünya üzerinde binlerce infaz şekli kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. infaz ve cezaların amacı insanları terbiye etmek ve sisteme uymalarını sağlamaktır.

Toplumsal düzen içerisinde ise infaz ve ceza kültürel yalnızlaştırma ve dışlama ile yapılır. Ceza kanunların yaptırım gücü ise farklıdır.

Bazen giyotin bazen kürek cezası bazen cezaevi bazen idam.. hepsi infaz ve ceza sürecinin işkence aşamaları gibi…

İnfaz nedir? Ceza neden ve nasıl verilir? Her ceza adil midir? Sürekli değişen infaz düzenlemeleri nedir neyi amaçlar? Modern ceza ve infaz yasaları ile ilkel yöntemler arasındaki fark nedir? Açık ve kapalı ceza evi nedir? Değişen cezai sistemler üzerine değerlendirme yapacağız.

İnfaz işlenen suç karşılığında verilen cezanın uygulanmasıdır. Mesela bir insan idama çarptırıldı bu kişiye verilen hüküm ceza idamın gerçekleşmesi ise infazdır.

Ceza: Suçun yazılı yada yazılı olmayan karşılığıdır. Uygulanacak yaptırımın ifade halidir. Mesela: Yere tükürmenin cezası: bir gün kamu hizmeti yapmak olsun. Bu bir caydırıcı özelliği ile ceza yaptırımdır. Suçun karşılığıdır.

İnfaz: Cezanın uygulanmasıdır. Yasalarla belirlenmiş halde yapılan uygulamadır. Yere tükürme sonucu verilen kamu hizmeti cezasının uygulanmasıdır. Mesela: Okul bahçesi temizliği yapmak.

İnsanların kişilere yahut kurallara aykırı davranışı ile başlayan ceza süreci başlar. Hakim-yargıç-kadı kitabı açar ve netice ile uygulanan ceza belirtilir. İnfaz bedene uygulanan yaptırımlardır.

İnfaz ve ceza sistemleri toplumsal düzen içerisinde bireylerin ve devletin adil olmasını sağlar. Hak kavramını düzenler ve geleceği inşa ederek insanların kurallar nezdinde birbiriyle olan ilişkilerini yoluna koyar.

İnfaz ve cezanın ideal olanı ise haklıyı korumak ve haksıza hak bildirmektir. İnfaz ve cezanın amacı ise korkutmak ve suç işlemekten caydırmaktır.

İnsanların devlete veya bireye karşı işlediği suçlardan dolayı; bazen bedenen bazen fiziki bazen manevi olarak dışlamadır.

Tüm haklarından alıkoyma, tecrit ederek toplumsal düzenden ayrıştırma olmalıdır. Ceza da bu bedellerin çekilmesi ve haklardan alıkonularak uygulanmasıdır.

Ceza ve infaz kelimesiyle beraber kullanılan sözcükler hapishane olarak bilinir. Devleti güçlü yapan ceza ve infaz sürecinin adil, eşit, işlek, net ve caydırıcı olmasıdır.

Cezanın infazı mekansal alıkoyma ile başlar. İnfaz süreçleri farklı işleyebilir. Şimdi cezanın çekildiği en geleneksel yöntemin mekandan bahsedeceğiz. Dünyanın en ilkel yapısı olan hapishanelerdir. İnsanlık kadar eski olan bu ceza uygulama; değişen krallara, devirlere ve dinlere rejimlere rağmen yapısını koruyan tek kurum. Modern bir infaz sürecine girememiştir. Ufak değişiklikler ile yapısını korumaya devam ediyor. İnfaz ve ceza nasıl uygulanır?

İnfaz nasıl olmalıdır? İnsanlar suç karşısında nasıl bir yaptırım ile engellenmelidir. İnfaz nedir nasıl olmalıdır sürecine kimin gözünden nasıl bakılmalıdır. İşte gericilik işte ilkellik işte bağnazlık işte… Değişmeyen kaideler. İnfaz süreci. Yöntemsel olarak değişmiş görünse de işlevsel olarak hep aynı kalmış… Kimi zaman kürek cezası, kimi zaman giyotin ile idam, kimi zaman dar ağacında… İnfaz nedir o zaman binlerce yıldır tekrar edilen gelenekler mi? kendi hırs ve çıkarımızın uzantısı mıdır infaz nedir?

Şekli değişiklik onu çağın uygunluğuna uyarlanmamış. Her şeyi çözüme kavuşturan düşünürler yahut politika üreticileri bu konuda yenilik getirmekte aciz kalmışlardır.

Çünkü alışılmış olan tüm insanların kabullendiği şekli yıkmak veya değiştirmek çok zordur.

Yapılan iyi hareketler çalışmalar, modern adımlar herkesin yararına gibi görünse de toplumun çoğu bu durumu af gibi algılamaktadır.

Yazımızda af değil alternatif ceza şekilleri ile sistemi masraf ve hantallıktan kurtarıp çağa uygun hale getirmek için öneriler sunacağız.

İnfaz Nedir? Ceza Nedir?

ceza nedir

Ceza: suçun yazılı yada yazılı olmayan karşılığıdır.

İnfaz: cezanın uygulanmasıdır. 

İnfaz düzenlemesi nedir? O da verilen cezaların yani suça karşılık uygulanan yaptırımın şeklinin süresinin değişmesidir. Ceza sistemi aynı kalır. İnfaz düzenlemesiyle süre kısaltılır uzatılır.

Suçu bir şekilde indiren azaltan süreçler olarak görülüyor.

Suç ne olursa olsun mutlaka bir karşılığı olmalı. Tabi kanunlar her zaman ağır yaptırım içermez. Ya da öyle bilinse dahi yeterli ve etkili değildir. Caydırıcılığı zayıf gibi görünse de değildir. Bu insanın sonunu bilse bile gözünü karartıp bir anlık hareket ile eli kanlı hale gelmesidir…

İnsan neden düşer cezaevine, tabi ki suç işler… Bu suç bazen fiilidir bazen de düşünsel… Ceza evlerinde çeşitli şekillerde ceza çeker insanlar. Her suç bir şekilde cezaya bağlıdır.

Cezanın infazı değişse de modern yasalardan nasibini ya çok az almıştır. Ya da hiç almamıştır. Çağa teknoloji ve rahatlık açısından geçiş sağlansa da süreç en ilkel şekilde devam etmiştir.

Neyi mi anlatmaya çalışıyorum. Suç kötüdür. Suç cezasız kalmamalıdır. Fakat cezaevine yatmaya hazır olanı tüketmeye gidiliyor.

Halbuki sosyal hayattan alı koyulan insan cezaevinde işkence çekmiş gibi dursa da zamanla ortama uyum sağlayıp yaşamaya alışıyor.

Bu durum cezasına sebep olan süreçten veya çektiği cezanın kendisine kattığı pişmanlık yoktur.

Af konusu da hem mağdur hem kanuna takılan çelmedir. Geçerliliği kırılan kanun, umutları yıkılan mağdur ve başıboşluğa salınmış her an yeni suçlara girişirim olur mu kaygısı.

Af içerideki için umut fakat onun içeride olmasına neden olan isteyen için kötü günler habercisidir. İnfaz nedir ve aşamaları yıllara göre nasıldır? Gelin bu konuyu inceleyelim. İnfaz ve ceza arasında nasıl bağ vadır?

İnfaz Nedir? İnsanlığın İnfaz Yasası Serüveni

infaz düzenlemesi

İnfaz nedir?” diyerek başladığımız yazımıza insanlığın infaz yasası serüvenine göz atarak devam edeceğiz.  Dünya üzerinde bütün hapishaneler birbirine benzer kültürel olarak aktarılmış. İdam dediğimiz olay hala var olsa da en ilkel insanlık olgusudur.

Kişi can yakmış veya can almış olarak ceza evine gelmiş olsa bile hiçbir güç onun Tanrı vergisi canını almaya yetkili değildir.

Eski devletlerin kanunların en caydırıcısı olarak görülse bile idam insanlık problemidir. Göz dağı olarak kullanıldığı için meşru yönü tartışılır.

Eskilerin zindanlarında çürütülen beyinler ve bedenleri düşündükçe ne kadar gereksiz bir yapı olduğu anlaşılır.

Halbuki cezalı kişiler aldıkları cezalara göre sosyal hayattan soyutlanarak bir şekilde kazanca dönüştürülmeli. Cezaevlerinde yiyip içip yatıp hiçbir katkısı olmadan ömür geçiriyorlar.

Onları yargılayan mahkemeler güvenlik görevlileri gardiyanlar hepsi bu süreçte hem ekonomilere yük oluyor ve olmaya da devam ediyor.

O durumlara harcanan paralar cezalı durumu düşen insanların ıslahı ve rehabilitasyonu için harcansa hem insan kaybı hem emek kaybı önlenmiş olur.

Ceza evlerinde açık ve kapalı olmak üzere farklı biçimleri bulunmaktadır. Açık ceza evinde izne çıkma izinli olma durumu bulunmakta mahkumlar belli şartlar altında salı verilmektedir.

Konu ile ilgili daha önce bahsettiğimiz bu dünyaya suçsuz gelip suçlu olmak ve bedeli ömür ile ödemek bile vardır.

İnfaz Nedir? Ceza Nedir? Genel Değerlendirme

Gerçek anlamda infaz nedir? Gerçek ceza nasıl olmalıdır. Yazımızda infaz ve ceza hakkında genel değerlendirmede bulunduk.

ceza davası

İnfaz uygun mu ceza suça mübadil mi? yani infaz nedir ve ceza ile uygulanan infaz uygun mu? Yeterli mi? Her suç cezaya mahkumdur. suçun kendisi değil fiili veya düşünsel olarak işlenmesi gerekir. En azından teşebbüs aşamasında olması şarttır. Şimdi infaz sürecini ceza davası üzerinden anlatalım ve infaz nedir, ceza nedir, infaz düzenlemesi nedir, bu kavramlar ne işe yararlar bakalım.

Mahkeme süreci: Avukat, hakim, savcı, mübaşir, görevli kolluk kuvveti… Süreç bu şekilde yargılamalar ile devam ediyor.

Bütün cezalar ve infaz süreçleri insanların rehabilitasyon süreci geçirmesi amacıyla yapılır. İnsanı işlediği suçtan dolayı önce tecrit etme. Sonra toplumsal düzene uydurmak için iyileştirme. Fakat enteresan bir olaydan bahsedelim. Ceza evinden af ile çıkan insanlar bir şekilde yine geri dönmüşler. Süreyi tamamlamadan çıkmak bazen iyi olmayabilir.

Yazıyı okuyan insanların affına sığınıyorum.Hakim ya da savcı avukatlık ile alakalı hiç bir şey bilmiyorum. Kendimce basit yorumlama yapmaya çalıştım. İnfaz ve ceza arsındaki bağı anlatmaya çalıştık.

Çağımızın ileri yönetimsel tekniklerinden de artık nasibini almalı cezalar.

Diyeceksiniz ki katili bu şekilde bırakmak maktulun yakınlarına acı verir. Emin olun alışılan kadar verir. Zira tazminatla hapisten çıkan insanları biliyoruz.

Kan parası adı altında. Hem katil sosyal alandan izole edilmiş olsa bile maktulun ailesine bir yararı ve zararı yoktur.

Olmayacaktır da. O zaman çalıştığı işten elde ettiği kazancın belli miktarı tazminat olarak verilebilir. Bunlar tabiki kişisel görüşlerimiz. İşin uzmanları gerekli durumlarda uygulanacak cezaları belirlemeli ve basit suçlar için çalışma yapmalıdır.

Klasik yöntemden uzaklaşılmalıdır. Elektronik kelepçe bunların pozitif uygulama şekillerinden güzel bir örnek. Umarız daha ileri taşınarak ceza ve infaz süreci aslına uygun olarak şekil alır.

Tüm dünyada temennimiz bu şekildedir. Ütopik bir hayalden bahsetmiyoruz. Olması gereken şekilde uzmanların desteği ile değişik, faydalı rehabiliteye uygun şekiller geliştirilmelidir.

Eğer insan işlediği suçtan ötürü vicdanı sızlamıyor, pişmanlık duymuyorsa onu binlerce yıldır hapsettiğimiz yöntemlerin işlevselliği ve cezaların geçerliliği tartışılmalıdır.

İnsan eğitilen dönüştürülüp yeniden inşa edebilecek bir varlık ise ıslah ağırlıklı çalışmalar ile yenilemeli ve toplumsal düzene uyum sağlamasına yardımcı olmalıyız.

Yoksa onu zincirlere vurup dört duvarın arkasına kıstırarak ancak nefret duygularının artmasına ve çıkınca alacağı intikamların ateşiyle yanmasına sebep oluruz.

Güncel yasalar ve değişen dünya yaşamında cezaların niteliği ve niceliği de tartışma konusudur. Ülkemizde de yeni yasalar ile beraber ceza infaz düzenlemesiyle indirim hesaplama yatılacak süreler ile ilgili detaylı bilgiye ilgili maddelere ulaşabilirsiniz.

Modern hapishane nasıl mı olmalı. Mesela müebbet ceza alanlar ömürlerini çürüteceğine yatarak isterse suçu işlediği yerden uzak kapalı alan olan bir bölgede çalışarak hem boş vakti değerlendirmiş hem dünyaya bir eser bırakarak gitmiş olur.

Aynı şekilde alt kademe de ceza alan insanlar içinde düşünülebilir. Bir şekilde onları kurtarmış oluruz. Elektronik kelepçe sistemiyle de sürekli denetim altında tutarız.

Kanunlar çerçevesinde yargılama işini yapan kişiler. Bu kişiler bütün tecrübe aşamalarından geçmelidir.

Zira kanunlardan çok vicdani olan durumlarda insani düşünebilmelidir. Mesela hiç aç kalmamış bir yargıç kaldığı için ekmek çalan bir çocuğa ceza vermek için düşünür mü? Kadın olup sokaklarda sözlü tacize uğramamış bir yargıç acaba kadınları anlayabilir mi? İnfaz nedir, bu tip olaylarda ceza nasıl olmalıdır?

Ya da küçük masum olaylarla ceza verilen düşünce suçlusu olarak yatan insanlara cezaları tasdik edilirken bir yargıç hapishanenin ne olduğunu biliyor mu? Yahut nefsi müdafaa için elleri kanlı insanı anlayabilir mi?

İşte bunların hepsini yaşayamaz, yaşayabileceklerini tatmalıdır. Tecrübe etmelidir. Yoksa öğrenilmemiş bir duygu hissedilmemiş bir yaşam için iyi yahut kötü karar vermek ancak kanun ezberciliği yapmış olmak demektir.

Bu iş dünyanın en zor işidir. Kılı kırk yarmak gerekir. Verilecek karar adaleti temsil etmeli. Haklıyı överken haksızı yermeli. İyiyi yüceltirken kötüyü batırmalı. Suçluyu perişan ederken suçsuzu mutlu etmeli… 

Themis Yunan mitolojisinde adaletin. temsilcisidir. Gözleri kapalı düğmesiz cübbe ve elindeki terazisiyle adalet dağıtır. Her sembolün anlamı vardır. Bu sembollerin anlamlarını başka yazımızda işleyeceğiz. Şimdiki yazımız infaz nedir? Ceza nedir? İnfaz düzenlemesi nedir? Nasıl ve neden yapılırlar gibi genel konulara değindik. Konuyla ilgili yazılarımıza düşünürlerin gözünden devlet düzenine bakabilirsiniz.

Yazımıza infaz nedir ceza nedir diyerek başladık infaz ve ceza, infaz nasıl olur, infaz nasıl olmalıdır? İnsanlığın infaz düzenlemesi serüvenine de baktık ve yazımızın sonuna geldik. İnfaz ve ceza ile geçmişten günümüze geldik. Kanunları koyan insanlar insanlar bu gün kötü çirkin dediği tutum ve davranışları yarın başka gerekçeler ile affedebiliyor. Bu nedenle değişen güncel  yasalar için ilgili maddelere bakabilirsiniz.

infaz nedir, ceza nedir, infaz düzenlemesi nedir, infaz ve ceza, infaz nasıl olur, infaz nasıl olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap