1. Anasayfa
 2. Bilim

Değerlik Elektron Sayısı Nedir? En Kolay Şekilde Nasıl Bulunur?


0
Degerlik Elektron Sayisi Nedir

Özellikle kimya alanında önemli bir yere sahip olan elektronlar değerlik elektron sayısına sahip olmaktadırlar. Bu noktada değerlik elektron sayısı nedir? Kimya alanında sık sık merak edilen ve araştırılan konular içerisinde yer almaktadır.

Değerlik elektron sayısı, bir atomun çekirdek etrafında dolanan elektronların sayısıdır. Bu sayı, bir elementin kimyasal özelliklerini belirler ve elementler sıralamasına göre (periyodik tablo) numaralandırılır. Örneğin, hidrojen atomunda 1 değerlik elektronu vardır, oksijen atomunda ise 8 değerlik elektronu bulunur.

Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Bulunur?

Değerlik elektron sayısı nasıl bulunur? Sorusu da özellikle kimya endüstrisi alanında önemli bir yere sahiptir.

Değerlik elektron sayısı, bir elementin periyodik tablo sıralamasındaki konumuna göre bulunur. Periyodik tablo, elementlerin atom numaralarına göre sıralanmıştır ve her bir elementin değerlik elektron sayısı, periyodik tablo sıralamasındaki konumuna göre belirlenir. Değerlik elektron sayısı, elementin atom numarasına eşit olduğu varsayılmaktadır. 

Ancak, bazı elementlerin kimyasal özellikleri, değerlik elektron sayısına göre değil, yapılarına göre belirlenir. Örneğin, krom (cr) ve molybdenum (mo) elementleri, değerlik elektron sayılarına göre belirlenmez. Bu nedenle, bu elementlerin kimyasal özellikleri, yapılarına veya valans elektronlarına bakılarak belirlenir.

Elementlerin Değerlik Elektron Sayısı

Elementlerin değerlik elektron sayısı, periyodik tablo sıralamasına göre belirlenmektedir. Özellikle değerlik elektron sayısı belirlenirken elementlerin atom numarası baz alınır. 

Periyodik tablo, elementlerin atom numaralarına göre sıralanmıştır ve her bir elementin değerlik elektron sayısı, periyodik tablo sıralamasındaki konumuna göre belirlenir. Örneğin, heliyum (he) atomunda ise 2 değerlik elektronu bulunur ve atom numarası 2’dir.

Değerlik elektron sayısı örnek üzerinden incelemek gerekirse birkaç elemente ait değerlik sayısını şöyle verebiliriz;

 • Hidrojen (h) : 1
 • Heliyum (he) : 2
 • Litiyum (li) : 1
 • Berilyum (be) : 2
 • Bor (b) : 3
 • Karbon (c) : 4
 • Nitrogen (n) : 5
 • Oksijen (o) : 6
 • Flor (f) : 7
 • Neon (ne) : 8

Değerlik elektron sayısı neyi verir?

Değerlik elektron sayısı neyi verir? Sorusu kapsamında ise değerlik elektron sayısı, bir atomun kimyasal özelliklerini belirlediğini söylemek mümkündür. Değerlik elektronları, çekirdek etrafında dolanan elektronlardır ve bir atomun kimyasal tepkimelere katılmasına neden olan elektronlardır. Bir elementin değerlik elektron sayısı, elementin kimyasal özelliklerini belirler ve elementler sıralamasına göre numaralandırılmaktadır.

Değerlik elektron sayısı, bir atomun kimyasal davranışını belirler. Örneğin, metal elementlerin genellikle düşük değerlik elektron sayılarına sahip olduğu için, kolayca elektronlarını kaybederler ve yüksek iyonizasyon enerjisi ile iyonlaşırlar. Bu nedenle, metal elementler genellikle yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir ve kolayca diğer elementlerle tepkimeye girerler.

Aynı şekilde, non-metal elementlerin genellikle yüksek değerlik elektron sayılarına sahip olduğu için, elektronlarını kolayca kazanırlar ve düşük iyonizasyon enerjisi ile iyonlaşırlar. Bu nedenle, non-metal elementler genellikle düşük elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir ve diğer elementlerle kovalent bağlar oluştururlar.

As değerlik elektron sayısı

As değerlik elektron sayısı, 5’tir. Latince arsenik olarak adlandırılan bu element grubu, periyodik tablo sıralamasında, karbon (c), azot (n), oksijen (o) ve flor (f) gibi elementlerin hemen sonrasında yer almaktadır. Bu nedenle, arsenik’in atom numarası 33 olduğundan, değerlik elektron sayısı 33 – (5 elektronları kabuklarına) = 5’tir.

Arsenik, kimyasal yapısı ve değerlik elektron sayısına göre, karbon, azot, oksijen ve flor gibi elementlerle benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, arsenik’in birçok kimyasal tepkimesinde, bu elementlerle benzer bir davranış sergiler.

Na değerlik elektron sayısı

Na değerlik elektron sayısı, 1’dir. Latince natrium adına sahip olan bu element sodyum olarak da bilinmektedir. Sodyum, periyodik tablo sıralamasında, alkali metal grubunun ilk üyesi olarak yer almaktadır. Bu nedenle, natrium’un atom numarası 11 olduğundan, değerlik elektron sayısı 11 – (1 elektronları kabuklarına) = 1’tir.

Natrium, yüksek bir değerlik elektron sayısına sahip olmasına rağmen, yüksek iyonizasyon enerjisi ile iyonlaşır ve kolayca elektronlarını kaybeder. Bu nedenle, natrium genellikle yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahiptir ve kolayca diğer elementlerle tepkimeye girer. Özellikle suda erir ve hidrojen iyonlarını verir.

Fe Değerlik Elektron Sayısı

Fe elementinin değerlik elektron sayısı, 2’dir. Demir, periyodik tablo sıralamasında, d8 konfigürasyonlu çelik grubunun bir üyesi olarak yer almaktadır. Bu nedenle, demir’in atom numarası 26 olduğundan, değerlik elektron sayısı 26 – (2 elektronları kabuklarına) = 2’dir.

Demir, kimyasal yapısı ve değerlik elektron sayısına göre, çelik grubu elementleriyle benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, Demir’in birçok kimyasal tepkimesinde, çelik grubu elementleriyle benzer bir davranış sergiler.

S değerlik elektron sayısı

S değerlik elektron sayısı, 6’dır. Sülfür, periyodik tablo sıralamasında, karbon (c), azot (n), oksijen (o), flor (f) ve arsenik (as) gibi elementlerin hemen sonrasında yer almaktadır. Bu nedenle, sülfür’un atom numarası 16 olduğundan, değerlik elektron sayısı 16 – (6 elektronları kabuklarına) = 6’dır.

Sülfür, kimyasal yapısı ve değerlik elektron sayısına göre, karbon, azot, oksijen, flor ve arsenik gibi elementlerle benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, sülfür’ün birçok kimyasal tepkimesinde, bu elementlerle benzer bir davranış sergiler.

İ Değerlik Elektron Sayısı

İ değerlik elektron sayısı, 7’dir. Latince iyot olarak adlandırılan bu element iyot olarak da bilinmektedir. İyot, periyodik tablo sıralamasında, flor (f) ve neon (ne) gibi elementlerin hemen sonrasında yer almaktadır. Bu nedenle, iyotu’un atom numarası 53 olduğundan, değerlik elektron sayısı 53 – (7 elektronları kabuklarına) = 7’dir.

İyot, kimyasal yapısı ve değerlik elektron sayısına göre, flor ve neon gibi elementlerle benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, iyot birçok kimyasal tepkimesinde, bu elementlerle benzer bir davranış sergiler. İyot, çok yüksek iyonizasyon enerjisi ile iyonlaşır ve kolayca elektronlarını kaybeder. Bu nedenle, iyot genellikle yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip değildir ve diğer elementlerle tepkimeye girmekte zorlanır.

Makaleyi Nasıl Buldunuz ?
 • 1
  harika
  Harika
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  fena_de_il
  Fena Değil
 • 0
  berbat
  Berbat

Merhaba! Siz kiymetli Marcatime okurları için daha kaliteli içerikler üretmek adına buraya geldim. 😊 İçeriklerimi okumanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. 😇

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir