Kıyamet Alametleri Nelerdir? 9 Felaket ile Kıyamet Nasıl Kopacak?


0

Kıyamet alametleri çeşitli varsayımlar ile dünyanın yok olmasını varsayan öngörülerdir. Bir çok bilim insanı çeşitli nedenlerle dünyanın yaşanamaz sona sürüklendiğini belirtmektedir.

Kıyamet alametleri için ortaya atılan ilk tez insanların doğaya verdiği zarar sonucu oluşan iklimsel olaylardır. Bu olaylara birazdan değinip genel senaryolar hakkında bilgi vereceğiz.

felaketler

Ama öncesinde geçmişten günümüze kıyamet nedir? Ünlü düşünürlerden ilahi dinlere, çok tanrılı dinlerden insani inanışlara kadar bütün görüşlere yer verelim. Kıyamet nedir? Kıyamet alametleri var mıdır?

Kıyamet nedir? İnancımıza göre yaşanılan dünyanın sonunun gelmesidir. Kıyamet alametleri de bu sonu hazırlayan olaylar zinciridir. Ya da dünyanın sonu geldiğinin belli doğa olayları ile ortaya çıkan belirtileridir.

Tufan ne demek? Tufan kelimesi herkesin aklına Nuh Peygamber dönemimdeki büyük sel felaketini hatırlatır. Hatta bazı kitaplarda bu tufan küçük kıyamet olarak kabul edilir.

Tufan TDK’ya göre; çok şiddetli yağmur ya da çok şiddetli şey, anlamına gelmektedir. Yani tufan Ne demek dersek her türlü Nuh Peygamber akla geliyor.

İnsanlar bu dünyanın var oluşu gibi yok oluşunu da beklemektedir. Ne zaman var olduğunu bilmediğimiz gibi ne zaman nihayete erip kıyametin kopacağını da bilmiyoruz.

Çağlar geçiyor dünya yaşlanıyor binlerce olay oluyor dünyanın her yerinde sona yaklaşma teorileri üretiliyor. Öyle ki yağmur çok şiddetli yağsa uçak düşse göktaşı çarpsa dünyaya kıyametin işareti diye kulaktan kulağa dolanıyor.

Kıyamet alametleri her yerde her inançta vardır. Alt yapısı tam olarak bilinmese de kültürel olarak coğrafya ve dini farklılıklar milli unsurlarda değişiklik göstermeden her toplumun dünyanın sonunun olduğu ve bir gün sonun başlayacağı inancı var. Hatta öyle bir hale gelmiş ki büyük kitleleri etkileyen bütün olaylar kıyametin işareti olarak anılmış not edilmiş.

Gelecek ile ilgili de kıyamet alametleri binlerce görüş ve gerçekleşecek olaylar zinciri şeklinde sıralanmış. Bunlara inanç noktasında bazı düşünceleri alıp Düşünen insan olarak da size aktarmaya çalışıyorum.

Tek tanrılı dinlerde kıyamet nedir? Hemen hemen bütün ilahi dinlerde dünyanın sonu anlamına gelmektedir. Kıyamet büyük bir ses gürültü anlamında da kullanılmaktadır. İnsanlığın ve dünyanın sonu anlamına gelmektedir.

Kıyamet Alametleri Nelerdir? Kuran’a Göre

Ayetler ile kıyamet alametleri üzerine değerlendirme yapalım. İslam inancına göre kıyamet gerçekleşmesi “Sûr üfleme” ile olacaktır. Sûr’a üfleyecek melek ise İsrafil’dir.

kıyamet alametleri

İsrafil sûr’a üflemeden bir çok kıyamet alametleri zuhur edecektir. Ama Kuran kıyamet saati ve günü İle ilgili tartışma konusunu yasaklıyor. Kıyamet belirtileri konusunda bir bilgi yok.

Kuran’ın bir ayetinde kıyametten şöyle bahsedilir:

“O kıyamet günü ne zaman” diye sorar. (Kıyamet Süresi: 6)

Elbetteki o saat (kıyamet) mutlaka gelecektir.(Hicr:85)

İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.(Şura:18)

Kuran’ın ayetlerinden anladığımız kadarıyla “günü ve saati hakkında konuşmayın” diyor. Kıyamet alametleri üzerinde düşünüp tartışma yapmayın uyarısında bulunuyor. Yine bir çok ayette konuyla ilgili başlıklar vardır.

Kıyamet Alametleri Nelerdir? Filozoflara Göre

Bir çok bilim insanı inanılan dine ya da dinleşmiş kültüre karşı düşüncesini anlattığı için afaroz edilmiştir. Bu bazen de kendi kıyametine neden olmuştur. Filozoflara göre kıyamet alametleri temel dönüşümdür.

Bizim geleneksel yönümüz kıyamet alametleri ile ilgili bir bilgi yeterlidir.
Nasrettin Hoca’ya sormuşlar “Hocam kıyamet ne zaman kopacak? diye, Hoca: “ Hanım ölünce küçük kıyamet ben ölünce büyük kıyamet kopacak” demiştir.

Bu felsefe dolu fıkra ile inanış biçimine bakabilirsiniz. Her insanın ölümü kıyamettir. Ölüm olacaktır. Ömrün sonu geldiyse senin için bütün hazırlık kıyamet alametleri olmaktadır.

Yine Yunus Emre kıyamet gününden şöyle bahşeder:

Dağlar yerinden ayrıla gök yarıla
Yıldızlar bendi kırıla yere düşe perran ola

Önemli bir düşünce adamı olan Yunus Emre kıyamet alametleri değil de sonrası-sırası üzerine söz söylemiştir.

Kıyamet Alametleri Mitolojiye Göre

Türk mitolojik eserlerinde en belirgin mitolojiye göre kıyamet alametleri toplumsal yok oluştur. Halkın yokluğu onlar için dünyanın sonudur.

Bir çok felaket ile destansal Doğumu körükleyen Türk mitolojik eserleri vardır. Yaradılış destanı Evrenin ve varlığın yaratılışına değinir.

Fakat destanlarda gördüğümüz şey kıyamet alametleri gerçekleşmeye başlayınca bir kahraman bu durumu engeller. Bu öyle bir güçtür ki halkı kendi kıyametinden korur. Onları yaşamaya değer kılar. Tanrısal güç ile vatan ve hayat verir.

dunyanin sonu

Ergenekon destanı böyledir. Bozkurt destanı yine böyledir. Göç destanı da aynı kurgu iledir.

Bir çok mitolojik unsurda dünyanın oluşumu ve insanlığın yaradılışından bahsedilir. Varlık var olma sürecini bir nihayet ile tamamlayacağı bütün eski inanışlarda vardır. Nasıl ki günün ölümü ( kıyameti) geceyse gecenin kıyameti de gündüzdür.

İnsanlık tarihi kadar eski olan bu merak tıpkı varoluş-varlık düşüncesi gibi insanların kafasını kurcalamıştır.

Türkçenin ilk yazılı metni olan Göktürk Abidelerinde kıyamet şöyle geçer: “Üstte gök çökmedikçe altta yer yarılmadıkça senin şehrini ve töreni kim bozabilir?”

Bu kısımdan da anlıyoruz ki Türk kültürel yaşamında bir dünya sonu var. Bu sonda meydana gelebilecek kıyamet alametleri cümlede de az çok belirtilmiştir.

Altay destanı Yaradılış Destanınında “Kalgancı çak” diye bir kavram geçer. Bu o kıyamet günü arta kalan kişi olacak.

Dede Korkut Hikayelerinde ise kıyametin geldiği şöyle anlatılır: “ Dünyanın sonu geldi, erkekler dedikodu etmeye başladı, küçük töreyi büyüğü saymaz oldu.”

Dini metinler ya da mitolojik unsurlar olsun dünyanın sonu olacağı hep belirtilmiştir. Bu toplumsal düzenin bozulması sonucu doğan süreçlerdir. Daha çok bozulan birey ve toplum olarak cezalandırma yöntemi olarak kıyamet ve kıyamet alametleri gösterilmiştir.

Kuran’ı Kerim islam dininin ana kitabıdır. Bütün fıkıh kitaplarının başıdır. Bu nedenle kıyamet nedir? Kıyamet alametleri nelerdir? Kuran’da kıyamet nasıl anlatılır? Gibi sorulara değindik.

Ardından Türk filozofları gözünden kıyamet ve kıyamet alametleri nelerdir? Detaylı şekilde baktık.

Dünyayı Yok Edecek 9 Felaket ve Kıyamet

Kıyamet nasıl kopacak? İnsanlığın sonu nasıl gelecek? Bir çok senaryo çiziliyor ve yapılıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir çok kültürel unsurda kıyamet alametleri mevcut. Kiminde büyük tufan gibi sel su baskını, kiminde ise ateş, kiminde ise şiddetli zelzele olacağı belirtilmiştir.

Küresel Isınma

Alametlerin en belirgin ve yavaş olanı olarak bilim insanları tarafından yıllardır anlatılıyor. Gerekçeler ve kanıtlar ile gelecek yılların değişen atmosferik özellikler ile yeni boyutlar ve afetlere zemin hazırlayacağı belirtiliyor. Küresel ısınma aynı zamanda küresel soğumayı da getiriyor.

İklim ve mevsim değişiklikleri doğal etkenlerin şiddetli ve ayrık olması en büyük etken olarak aktarılıyor. Günümüzde en popüler kıyamet alameti olarak tüm dünya tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. En büyük neden olarak da atmosfere salınan zehirli gazlar özellikle sanayi atıklarının neden olduğu biliniyor.

Deprem

deprem

Bizim gibi eski nesillerin de sürekli yaşadığı yahut şahit olduğu en büyük afetlerden biridir. Her oluşumda mutlaka kıyamet alametleri ile bağdaştırma yapılmıştır. Yer hareketi olarak görülen bu doğal oluşumun değişik oluşum aşamaları vardır.
İnsanların belki de en çok etkilendiği en çok bildiği afetlerin başında geliyor. Yaşanılan coğrafya neresi olursa olsun aynı sorun ve ayrı sonra gitmiştir.

Eski insanların inançlarında açıkça ve sıkça tasvir edilen ve anlatılan biçimi ise şöyledir. Dünya öküz gibi bir canlının boynuzları üzerindedir. Öküz huysuzlanınca yahut yorulunca kafasını sallar ve sarsıntı oluşur. Eskiler böyle anlatırlardı.

Sel

Bölgesel yapıya göre en çok görülen afetlerdendir. Özellikle yağış alan bölgelerde belli mevsimler oluşumu çok fazla olmakla birlikte erezyonun en büyük şekildir.

Toplumsal değişim içinde yerleşim şartları yerleşim yerleri ile doğrudan bağlantılı olmakla birlikte küresel ısınmadan etkilendiği belirtilmekte ve afetlerin şiddetini artırdığı düşünülmektedir. Yaşandığı bölgeye göre yağışın şekli kar tipi ve oluşturdukları afetler ile de kıyamet alameti olarak görülmektedir.

Özellikle Nuh Peygamber dönemimdeki büyük tufan ile sel özdeşleşmiştir. Öyle ki bu tufan Ne demek ve nasıl olur tüm insanların hafızasına kazınmıştır.

Fırtına


Afetlerin en korkutucu olanıdır. Önceki aşaması görülür ani gibi görünse de önceki oluşumu takip edildiği için özellikle kasırga şeklindekiler çok ürkütücü ve yıkıcıdır. Etki alanı geniş korkutucu özelliği yoğun etkilediği insan ve tahrip ettiği insan malları çoktur. O yüzden geniş alanda en etkili ve uzun süreli afet türüdür.

İslam inancında yer alan kıyamet alametleri içinde surun üflenmesi ve ses ile başlayan bir son bekliyor dünyayı.

Yangın

Geniş çaplı ve yok edici yangınların başlaması ve tüm dünyayı sarması da kıyamet alametleri olarak görülür. Ölümcül zincir felaketlerin en başında yer alan kıyametin habercisi yangındır. Bunlar öyle etkilidir ki gerçek cehennem gibidir. Her şeyi tüm canlıyı yakıp yok eder.

Hastalıklar

Şüphesiz insanların en fazla ölüm sebebi bulaşıcı hastalıklardır. Öyle ki uzak ülkeleri dahi etkileme potansiyeli çok fazladır. Öldürme oranı hayli yüksektir. Sinsidir belirtileri gösterince hem bulaşıcı hem öldürücü etkiyi aldığınızı gösterir.

Dünya üzerinde bir çok virüs türü keşfedilmiş ve binlerce yıllık salgınlar görülmüş bu salgınlar binlerce insan öldürmüştür. İnsanların en çok korktuğu öldürücü kıyamet alameti olarak adlandırılır. Sınır tanımadan yok eder.

Şuna dünyayı kasıp kavuran pandemi ve etkileri kıyamet alameti olarak görülmektedir. Tüm insanlığı devletler eliyle eve tıkmak. Küresel hareketi ticareti seyahati durdurmak ve bunu tüm dünya ile yapmak kıyamet senaryosu gibi durmaktadır.

Kıtlık

İnsanların geçmiş çağlarda ölümlerine neden olmuş en büyük doğal etkendir. Bir deyişe göre 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık olurmuş ve kıtlık yılları açlıktan ölümlere ölümler ve neden olduğu savaşlar da kıyamet alametlerine işaret gösterilmiştir. Eski çağların en favori varlığı gıdadır.

Gıda doğal alanlarla verimli topraklarla hayvandan bitkilere her şeyi yetiştirip gelir elde etmektir. Bu gelir zamanla gelişme göstermiş doğal afetler yahut istilalar ile ekinlerin bozulması yahut tahrip edilmesi kıtlığı doğurmuştur. Bu kıtlığa ve ölüme götüren nedenlerin başında iç veya dış ile büyük savaşlar en çok etken olmuşlardır. Kıyametlerin provası gibi algılamış kitlesel yok oluş bir tür kıyamet olarak görüşmüştür.

Astronomik Olaylar

Astronomi ile ilgilenen binlerce kahin bilim adamı evrendeki gezegenlerin hareketlerinden anlamlar çıkarmışlardır. Uzay boşluğunda büyük gezegenler binlerce yıllık hareketleri ve şekilleriyle anlam yüklenmiştir. Felaket tellallığı gibi haberler verilmiş bir nevi müneccimlik yapılmıştır.

Bilimsel Gelişmeler

Bilimsel gelişmelerin evrenin yapısını bozduğunu hatta felaketlerin ana sebebinin olduğunu söyleyenler oldukça fazladır. İşin tuhafı dünyanın felakete sürüklendiğini söyleyen bilim insanları yine bilim ortaya koydukları veriler ile itham edilirler.

Mesela kuzey yahut Güney yarım kürede bulunan buzulları inceleyen bilin adamları küresel ısınma radyasyon sera gazı nedenlerle erimenin fazla olduğu ve dünyanın dengesini bozup ısı düzeyini yükselttiğini ve bir çok türün yok olduğunu söylemektedirler. Fakat bazı bilim insanları ise bu insanların araştırma yaparken doğanın dengesini bozan nedenleri doğurduklarını söylemektedir.

Bununla ilgili en bilindik komplo teorisi; Haarp teknolojisi, özellikle CERN’de yapılan bilimsel deneylerin dünyanın yapısını ve dengesini bozduğu felaketleri doğurduğu içindir. Gerekçeleri ise dünya düzeninde olan nedensellik ilkesiyle her şeyin bir nedene bağlandığı ilkesiyle kıyametin kendi başına gelmeyeceği nedenlere bağlı olacağı bu nedenlerin insan eliyle yapılacağı ilkesi savunulmaktadır.

küresel ısınma

Gerçek İşaret

Nasrettin Hocaya göre herkesin kıyameti kendi ölümüdür. Geride kalanlar için ise üzüntü derecesine göre şekli vardır. “Külli müneccimün Kezzabun’’

Bu yazımızda kıyamet nedir? Çeşitli dini, kültürel ve mitolojik unsur ile bilimsel yaklaşım içinde kıyamet alametleri nelerdir anlamaya çalıştık. Aynı zamanda küçük kıyamet demek olan tufan kelimesini öğrendik. Tufan ne demek, tufan nasıl oldu gibi sorulara değindik.

Konuyla alakalı videolar için tıklayınız.

Yorum Yap