1. Anasayfa
 2. Bilim

İso Ne Demek? Görevleri Neler? İso Nedir?


0

ISO standartları İngilizce International Organization for Standardization kelimelerinin baş harflerinden meydana gelir. Türkçesi ise Uluslararası Standartlar Teşkilatı’dır. Bu teşkilat, Uluslararası Elektronik Komisyonu’nun çalışma alanına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları haricinde, tüm teknik ve teknik dışı dallarda standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmeyi amaçlar. 

ISO, resmi olarak 23 Şubat 1947 tarihinde, Cenevre’de kurulmuştur. Bir sivil toplum kuruluşu olup 165 üyesi vardır. Üye olan milli birimler, kendi ülkelerinde standartlar üzerine en yetkili kuruluşlardır. Her ülke, teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilir.

ISO standartları ISO’nun pazar ilgisini arttırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra şu gibi amaçları da yine yer almaktadır;

 1. Gelişmekte olan ülkelerde alt yapıyı meydana getirme
 2. Yeni teknik programları teşvik etme
 3. Kaynakları en iyi şekilde kullanma
 4. ISO sistemi ve standartlarını geliştirme

ISO standartları kendi içinde farklı belgelere sahip olduğundan tek bir tane değildir.

İso Ne Demek?

Günümüzde ISO standartları hazırlanırken, standart komitesi kurulmaktadır.  Bu kalite belgesi, farklı ISO belgelerinden her birini tanımlamak amacıyla üretilmiştir. Genellikle bahsedilen standart 9001 olmakla birlikte, farklıları da vardır. Her birinin taşıdığı anlamlar ve ifadeler farklıdır.

ISO ile başlayan ve yanında bazı sayılar olan ifadeler, ilgili yönetim sistemine dair ISO’nun geliştirdiği standart kodları gösterir. Kısaltmanın yanında yer alan sayılar, standardın kodu ve sondaki yl bilgisini içeren diğer rakamsa ilgili standardın son revizyonuna ait yılı gösterir.

Günümüzde yer alan ISO kalite standartları oldukça çeşitlidir. Bunlar incelendiği zaman taşıdıkları anlamlar ile birlikte şöyledir;

 1. ISO 2200: Gıda güvenliği yönetim standardıdır. Yükselen uluslararası ihtiyaçların tespit edilmesi ve çözülmesi hedefiyle toplanan, ISO komitesinin yıllarca çalışması neticesinde geliştirilen bir kalitedir.
 2. ISO: 14001: Çevre yönetim standardı olup işletmelerin çevresel etkilerinin kontrole alınmasını içerir. Aynı şekilde çevresel olası risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirecekleri riskleri de belirler. 
 3. ISO 9001: İlk yayınlanan standart olduğu gibi günümüzde hala en çok tercih edilendir. Kök standart olup çoğu standart bu merkezi standardın üzerinde yer alır.
 4. OHSAS 18001: İş Güvenliği standardı olup İngiliz BSI, Yani İngiltere Standart Kurumu tarafından geliştirilmiştir. ISO’nun kendi İş Güvenliği Standardı ise ISO 45001’dir.
 5. ISO 10002: Müşteri memnuniyet yönetim standardı olup kurum ve kuruluşların, müşterileri ile olan tüm ilişkilerini kontrol altına almayı hedefler. Değerlendirme ve gerekliliklerin sağlanıp, yerine getirilip getirilmediklerini ölçmek amacıyla üretilmiştir.

ISO standartları listesi açıklamaları ile beraber maddeler halinde yukarıdan görülebilir.

Kamera İso Nedir?

ISO standartları ile kameralarda bulunan ISO her zaman karıştırılır. Ancak her ikisi tamamen farklı konuları ifade eden kavramlardır. Kamera ISO, cep telefonu ve fotoğraf makinelerinde sensörün ışığa hassasiyetini gösterir. Bu,

 1. ISO 80,
 2. ISO 100,
 3. ISO 200,
 4. ISO 400,
 5. ISO 800 gibi rakamlar ile ifade edilir ve ışık hassasiyeti hepsinde farklıdır. 

ISO numarası kamera ayarında ne kadar düşük olursa ışığa duyarlılık o kadar düşüktür. Dolayısıyla ışığa hassasiyeti arttırmak istiyorsanız, ISO sayısını da arttırmanız gerekir. ISO değerleri düşerse, netlik artar ve kumlanma azalır. Ancak bunun bir yan etkisi fotoğraf çekilmesi için gereken sürenin azalmasıdır. Otomatik modda çalışan makinelerde diyafram ve enstantane ayarlarını değiştirerek, fotoğrafların bulanık olmasını engellemeye çalışır.

Ancak ortamda bulunan ışık az ise bu konuda büyük bir zorluk çeker. Bu bakıdan gün ışığında çekilen fotoğraflar, düşük ISO için daha iyi kalitelere sahiptir. Bunun tam tersi olarak ISO değerleri yüksekse kumlanma artmakta, netlik azalmaktadır. Ancak gereken süre de kısalır. Özellikle hava karardıktan sonra,

 1. İç mekanlarda çekilen fotoğraflar,
 2. Hareket halindeki şeylerin fotoğraflanması,

Gibi konularda daha iyi sonuçlar elde eder. Çekim hızlarına ise aşağıdan ulaşılabilir;

 1. ISO 100: 1 saniye
 2. ISO 200: 1/2 saniye
 3. ISO 400: 1/4 saniye
 4. ISO 800: 1/8 saniye
 5. ISO 1600: 1/15 saniye
 6. ISO 3200: 1/30 saniye

Buradan görülebilecek üzere ISO kalite standartları ile kameralarda bulunan ISO oldukça farklıdır. 

İso 15504 Nedir?

ISO 15504 standardı yazılım aşamalarını iyi bir hale getirmek, yetenekli insanları belirlemek için hazırlanan bir yazılım süreç değerlendirme standardıdır. Değerlendirme esnasında şu gibi süreçler kendisine tanımlanır;

 1. Yazılım satın alma
 2. Yazılım geliştirme
 3. İşletim süreci
 4. Bakım ve destek süreçleri
 5. Planlama
 6. Yönetim
 7. Gerçekleştirme
 8. Denetim ve iyileştirme süreçleri

ISO 15504 standardı, teknoloji sektörünün lokomotifi olarak görülen yazılım projelerinde, kaliteyi arttırmaya yönelik amaçlara da sahiptir. Günümüzde Brezilya, Avustralya ve Japonya da dahil, dünyanın farklı yerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de de TSE, yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır.

TSE uluslararası bir denetimci belgesine sahip, uzman bir ekibe sahiptir. Aynı zamanda eğitimler verilmekte, belgelendirme çalışmaları da sağlanmaktadır. Böylece Türkiye’de yazılım kalitesinin yükselmesini sağlamaktadır.

ISO 15504 standardı, günümüzde otomotiv, tıp, havacılık ve servis yönetimi dahil pek çok yerde görülmektedir. 

Iso Belgesi Nedir?

Iso Belgesi Nedir?

ISO belgesi, işletme ve kuruluşun üçüncü parti kuruluşlar tarafından denetlendiğini, söz konusu kontrollere uyumluluk sağladığını gösteren bir belgedir. Bu belge yukarıda yer alan sertifikalardan herhangi bir tanesi olabilir.

Bu belgeye sahip olan bir işletme ürün ve hizmetlerinin belirlenen standarda uyum gösterdiğini ifade edebilir. Böylece müşterileri için de bir güven sağlar. Belgeyi alma süreci ilk olarak gereksinim ve ihtiyaçların belirlenmesi ile başlamaktadır. Ardından aşama ve süreçler aşağıda takip ettiği gibidir;

 1. Kuruluş gereksinimlerinin tespit edilmesi
 2. ISO standart sistem kurulumu
 3. ISO standart sistem uygulamaları
 4. ISO standart belgelendirme kuruluşuna başvuru
 5. ISO standart belgesi belgelendirme denetimi

ISO kalite standartları başvurusu esnasında bir takım evraklar da yine ilgili firma tarafından sağlanmalıdır;

 1. Son 1 seneye dair vergi levhası
 2. Varsa faaliyet belgesi
 3. İmza sirküleri
 4. Ticaret sicil gazetesi
 5. Belgelendirme başvuru formu

Tüm bu belgelerin kişiler tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekir.

İso 27001 Nedir?

ISO 27001 standardı, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin bilgilerini güvende tutmalarına, yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Uluslararası bir çerçeve olup şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumaya olanak tanır. Böylece firmalar risklerini daha iyi tanımlayabilir. 

Gizlilik bilgileri üzerine riskleri yönetebilir ya da bunları azaltabilir. Ek olarak buna yönelik olarak gerekli güvenlik önlemlerini de yerine getirir. Bu bakıdan hem müşterilere hem de paydaşlara güven vererek işe değer kazandırmaya olanak tanır. 

İso Sertifikası Nedir?

ISO sertifikası kendi içerisinde farklı standartlara ayrılan belgelerdir. Firmaların kendisi ile alakalı olanları alması, müşteri memnuniyetini arttırmaya olanak tanır. Çünkü bu standardı alabilmek için ürün ve hizmetlerin, belirlenen kalite olması gerekir. 

Belgeye sahip olmak için başvuru ardından değerlendirmeler ve incelemeler yapılır. Tüm bunların sonucunda verildiği için müşteriye bir güven kazandırır.

İso 45001 Nedir?

ISO 45001 belgesi bir İş Güvenliği Standardı sunar. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan OHSAS 18001 yerine kabul edilmiştir. Standart, işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerinin doğru şekilde kurulmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılıp risklerin minimum seviyelere indirilmesini amaçlar.

Makaleyi Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  harika
  Harika
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  fena_de_il
  Fena Değil
 • 0
  berbat
  Berbat

Merhaba! Siz kiymetli Marcatime okurları için daha kaliteli içerikler üretmek adına buraya geldim. 😊 İçeriklerimi okumanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. 😇

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir