2. Dünya Savaşı Tarihi


0

2. Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi ile başlamış, 1945 yılına kadar devam etmiş ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Almanya, İtalya ve Japonya arasında Mihver ittifakı kurulmuştur. Savaşın ilk yıllarında büyük başarılar kazanan Mihver güçleri, daha sonra çok ağır yenilgiler yaşayarak savaşı kaybetmiştir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı’nda atom bombası ilk defa ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılmıştır.

2.Dünya Savaşı Tarihi

2. Dünya Savaşı Nedenleri

1. Dünya Savaş’ını kaybeden İttifak Devletleri, çok ağır anlaşmalara imza atmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı’nın ardından birçok imparatorluk yıkılmış ve çıkar çatışmaları ortaya çıkmıştır. Bu ağır şartları kabul etmek zorunda kalan devletler, yıllar sonra 2. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuşlardır. Bunların dışında Mihver Devletleri’nin yayılmacı ve saldırgan politikaları da bu savaşı nedenlerinden biridir. Özellikle Almanya’nın “yaşam alanı” olarak belirlediği Doğu Avrupa’yı ele geçirmek istemesi, İtalya’nın Akdeniz’i kontrol etmek istemesi ve Japonya’nın Pasifik’te kontrolünü artırması en büyük sebepler arasındadır.

2. Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya topraklarını geçerek işgale başlaması ile savaş resmi olarak başlamıştır. Ardından 3 Eylül’de Birleşik Krallık ve Fransa’da Almanya’ya karşı savaş ilan etmiştir. 

2. Dünya Savaşı Ne Zaman Başladı?

1. Dünya Savaşı’ndan ağır yenilgiler ile ayrılan İttifak Devletleri istediklerini elde edebilmek için yıllarca beklemiş ve bu süreçte saldırganca bir politika izlemişlerdir. Bu gergin ortam 1 Eylül 1939 yılında başlayan yıkıcı bir savaşa dönüşmüş ve 6 yıl boyunca devam etmiştir. 

2.Dünya Savaşı Nedenleri

2. Dünya Savaşı Tarafları 

Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu, daha sonra ABD ve Sovyetler Birliği’nin de katıldığı Müttefik Devletler arasında yaşanmış bir savaştır. Ayrıca bu ülkelerin sömürge konumundaki devletleri de savaşa dahil olmuş ve toplam 30’dan fazla ülkeden milyonlarca personel savaşta seferber edilmiştir. 

2. Dünya Savaşı’nda Türkiye 

Dünyanın yeniden yıkıcı ve büyük bir savaş ile karşı karşıya kalmasına rağmen Türkiye tarafsız kalmıştır. Her iki taraftan da gelen istek ve baskılara rağmen, Türkiye savaşa girmemiş ve tarafsızlığını korumayı başarmıştır. Savaş sürecinde, savaşın gidişatına göre Türkiye çeşitli politika değişiklikleri uygulamış ve bu durumun sosyoekonomik etkileri ülke içinde fazlaca görülmüştür. Fiilen savaşa katılmayan Türkiye, Mihver Devletleri’nin yenileceği anlaşılınca 23 Şubat 1945 tarihinde resmi olarak savaş ilan etmiştir. 

2. Dünya Savaşı Cepheleri

2. Dünya Savaşı, dünyanın hemen tüm bölgelerinde yaşayan insanları etkilemiştir. Avrupa’da, Almanya ile İtalya’nın bazı ülkeleri işgal etmesi ve Japonya’nın Mançurya Bölgesini ele geçirmesi ile başlayan bu savaşta birçok cephe açılmıştır. Genel olarak Batı Cephesi, Doğu Cephesi, Kuzey Afrika Cephesi ve Pasifik Cephesi olsa da bu çarpışma alanları çok büyük ve geniş bölgelere yayılmaktaydı, ayrıca kendi içlerinde de birçok çatışma bölgesi oluşmuştu. 

2.Sünya savaşı tarafları

2. Dünya Savaşı Sonuçları 

Tüm dünyayı etkileyen ve büyük bir yıkıma neden olan 2. Dünya Savaşı sonucunda demokrasiyi savunan ülkeler galip gelmiştir. Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmaya başlamıştır. Sovyetler Birliği, Balkanlar’da güç kazanmış ve söz sahibi bir ülke konumuna yükselmiştir. Almanya, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Türkiye ve ABD arasında yakınlaşma gerçekleşmiştir. 1948 yılında ABD ve İngiltere desteği ile Filistin topraklarında bir İsrail Devleti kurulmuştur. Devletler arasında rekabetler devam etmiş, NATO ve Varşova Paktı kurulmuştur. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler kurulmuş ve dünya barışının korunması, yıkıcı savaşların tekrar yaşanmaması için insan hakları sözleşmesi yayınlanmıştır. 

2. Dünya Savaşı Kimler Arasında Oldu?

1939’dan 1945 yılına kadar 6 yıl boyunca devam eden ve küresel çapta olan 2. Dünya Savaşı, iki karşıt askeri ittifak arasında olmuştur. Bütün insanlığı etkileyen bu savaş, tarihin bir dönüm noktası olmuş ve tüm dengeleri altüst etmiştir. 

2.Dünya Savaşı kimler arasında geçti

2. Dünya Savaşı, dönemin büyük güçleri olan ve Mihver Devletleri ismi verilen Almanya, Japonya ve İtalya ile Müttefik güçler olan Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Sovyetler Birliği, Çin arasında yaşanmıştır. Savaş sonucunda 60 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş, sosyolojik ve ekonomik olarak geri dönülemez zararlar meydana gelmiştir. Ayrıca nükleer silahların kullanıldığı ilk savaş olmuş ve holokost gibi kitlesel sivil ölümler gerçekleşmiştir.  

Yorum Yap