29 Ağustos 1526 Mohaç Meydan Muharebesi


0

Mohaç Meydan Muharebesi Tarihi

Mohaç Meydan Muharebesi

29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında yapılan Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı’nın zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Macaristan topraklarının büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmiştir. Aynı zamanda Meydan Muharebesi, tarihin en kısa süren savaşlarından biridir ve yaklaşık 2 saat içerisinde sonuçlanmıştır.

Kısaca Mohaç Meydan Muharebesi 

Osmanlı’nın en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Macar Kralı 2. Lajos arasında yapılan Mohaç Meydan Muharebesi yalnızca 2 saat sürmüştür. Macarlar, Belgrad’ı kaybetmeleri nedeniyle Osmanlı’ya karşı sert bir politika izlemekteydi. Almanlara esir düştüğünü Kanuni Sultan Süleyman’a bildiren Fransa Kralı Fransuva’nın annesi, ondan yardım istedi. Avrupa’ya gözdağı vermek isteyen Kanuni Sultan Süleyman, bu durumu fırsat bilerek Macaristan üzerine sefere çıktı. Macaristan ile yapılan ve yalnızca 2 saat süren Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Macar topraklarının büyük bir bölümü Osmanlı’nın eline geçti. 

Mohaç Savaşı Nerede Yapıldı?

Mohaç Savaşı, Macaristan’ın Güney sınırı yakınlarında bulunan Mohaç Ovası’nda yapılmıştır. Mohaç Ovası’nın bir tarafında bataklık ve diğer tarafında ise yüksek tepeler bulunmaktaydı. Osmanlı ordusunun zafer kazanmasında, bu arazi yapısına göre etkili stratejiler geliştirmeleri oldukça etkili olmuştur. 

Mohaç Meydan Muharebesi Nedenleri

Mohaç Meydan Muharebesi Nedenleri

Macar Kralı’nın Almanya Kralı Şarlken’i desteklemesi ve Alman Kralı’nın da buna karşılık vermesi, Mohaç Meydan Muharebesi’nin en önemli nedenleri arasındadır.

Kendine olan güveni artan Macar Kralı, Almanların kendisini desteklediğini bildiğinden Osmanlı’ya karşı saldırgan politikalar izlemiştir. Fransa Kralı Fransuva’nın annesinin, Almanlara esir düşmesi ve Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemesi, bunun üzerine

Avrupa’ya gözdağı vermek isteyen Kanuni’nin bu durumu fırsat olarak görmesi bir diğer önemli nedendir. Kanuni Sultan Süleyman’ın en önemli hedeflerinden biri de Hristiyan birliğini bozmak istemesidir.  

Mohaç Meydan Muharebesi Önemi

Osmanlı imparatorluğu’nun gücünü hem dünyaya hem de Avrupa’ya göstermesi açısından Mohaç Meydan Muharebesi oldukça önemlidir. En kısa süren savaş olarak tarihe geçmiştir ve Macar Krallığı’nın bu kısa sürede yıkılmasıyla Kanuni Sultan Süleyman gücünü Avrupa’ya göstermiştir.

Yıkılan Macar Krallığı topraklarının büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyeti altına girmiş, ancak Avusturya’da Macar topraklarında hakim olmak istemiştir. 

Mohaç Meydan Muharebesi Tarafları

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu ve Macaristan Krallığı orduları arasında yaşanmıştır. Osmanlı ordusu yaklaşık 60 bin kişiden oluşmaktaydı ve 300 kadar da savaş topları vardı. Macar ordusunda ise Kral 2. Lajos önderliğinde 26 bin kadar asker bulunmaktaydı. 

Mohaç Savaşı Sonrası 

Mohaç Savaşı sonrasında savaş alanında 6 gün dinlenen Osmanlı ordusu, daha sonra Macar Krallığı’nın başkenti olan Budin’e girmek için yola çıktı. Başta Kraliçe Maria olmak üzere tüm asil kişiler, üst düzey devlet görevlileri ve halk şehri terk edip gittiğinden şehirde yalnızca Yahudiler kalmıştı. 

Yahudilerin başkanı Salamon ve beraberindeki heyet, Budin Kalesi’nin anahtarını Foeldward Kasabasında Kanuni Sultan Süleyman’a teslim etti. 

Mohaç Meydan Muharebesi Kimler Arasında Oldu?

Osmanlı ordusunun başında Kanuni Sultan Süleyman bulunmaktaydı. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa, Bosna Beylerbeyi, Kırım Han’ı ve Rumeli komutanları bu savaşta yer aldı. Osmanlı ordusu kapıkulu askerleri, Suriye ve Mısır vilayetlerinden gelen askerler ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiydi. Macar ordusunun başında ise Kral 2. Lajos bulunmaktaydı. Yaklaşık 26 bin kişiden oluşan Macar ordusunda ağır süvari birlikleri de yer almaktaydı.  

Mohaç Meydan Muharebesi Sonuçları 

Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü kanıtlaması için bir fırsat olmuş ve Macar Krallığı sadece 2 saat içerisinde yıkılmıştır. Bu büyük yenilginin ardından Macar Kralı değişmiş ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Osmanlı sınırları da Orta Avrupa içlerine kadar ilerlemiştir. 

Macar topraklarının Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmesiyle Osmanlı’nın karşısında Avusturya kalmıştır. Macar Krallığı’nın bölünen topraklarının bir kısmı Osmanlı’ya, bir kısmı da Avusturya’ya kalmıştır. İlerleyen süreçte Avusturya ile Osmanlı arasında çatışmalar meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti, 2. Viyana kuşatmasına kadar Orta Avrupa’nın hakimi olmuştur. Ayrıca bu savaş, tarihin en kısa süren savaşı olarak da kayıtlara geçmiştir. Bu yayınımızda sona geldik. Aşağıdaki butona tıklayarak benzer bir yayına ulaşabilirsiniz. Bu yayınımızla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorum alanına bildirmeyi unutmayın.

Yorum Yap