Zeka Nedir? Zeka Türleri ve İnsanın Zekasının Sınırları


0

Zeka nedir? Zeka baştan sona insan potansiyel içsel ve dışsal kapasite gücüdür. Zeka zihinsel ve bedensel süreçler ile başlar. Zeki insan ile zeka arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Zekanın tanımı nedir? Sözlük olarak zeka; insanın yeni bir durum ile karşılaşınca anlama, irdeleme, farketme, kavrama ve uyum sağlama durumu olarak ifade edilebilir.

Zeka tek başına yontulmamış hatta keşfedilmemiş bir pırlanta gibidir. Onu destekleyen yetiştiren işleyen ortam olmazsa söner ve kaybolur. Bu durum içinde geliştirilebilir zeka nedir? Bir insan zekası bilinen üst seviye IQ seviyesine ulaştırılabilir mi? Bu yazımızda genel olarak temel zeka sorunlarına çözüm arayacağız.

Zeka Nasıl Ölçülür

Dünya üzerinde bir çok zeki insan vardır. Bir çok bilim adamı tarafından zekayı ölçen belli zeka testleri geliştirmişlerdir. Zekanın net olarak bir ölçümü olamaz. Çünkü zeka tek yönlü ya da tek ölçekle ortaya sonuç koyulabilecek bir şey değildir. Zeka bir bütünsel durumun belli yönlerde ortaya çıkan belirtiler toplamıdır.

Zeka kuramı üzerine çalışan bir çok kişi belli durumlarda zekayı çeşitlendirmişlerdir.

zeka nedir

Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

H.Gardner tarafından ortaya atılan zeka türüdür. Gardner çoklu zeka kuramı ileİnsanların zeka seviyesi üzerinde en detaylı ve sistematik ayrımları ortaya koymuştur. Ona göre 8 tane zeka türü vardır. İnsanlar hayatlarını bu zeka türlerinin baskın özelliklerine göre idame ettirirler. Bunlar : Sözel, sayısal, kinestetik, doğasal, içsel, müziksel, içsel, uzamsal, sosyal zekalardır. Bu kuramın kurucusuna göre zeka nedir? İnsanın yaşamsal durumlar içindeki algılama ve anlama biçimidir. Genel tabir olarak 8 temel zeka vardır.

Zekayı ne belirler?

Zekayı belirleyen temel etmen doğuştan gelen özelliklerdir. Bir çok bilim insanına göre zeka nedir? Zeka:genetik+çevre birlikteliğiyle doğan bir süreçtir.

Zeka için bir çok işlevin doğru işlemesi doğru yaşamsal süreçlere itilmesi gerekmektedir. Bunu belirleyen de potansiyel var olma ve normal şartlarda uygun yaşamsal şekle sahip olmaktır.

Zeka aslında nedir?
İnsanın çevresinde olanı anlama, duyma ve zihinsel olarak algılama seviyesidir. Normal zeka seviyesi ile üst düzey zeka seviyesi arasında dahilik-delilik oranları vardır. Kimine göre deliliktir.

Zeka seviyesi nedir?

Bilim adamlarına göre IQ seviyesini ölçen somut araçlar vardır. Şimdi bu IQ seviyesine göre zeka nedir bakalım.

0-75 Gerilik olarak adlandırılır. Üç aşmalıdır. 0-25 aşırı gerilik 26-50 orta gerilik 51-75 hafif geriliktir.

76-89 Sınır zekalı

91-110 Normal zekalı

111-119 İleri zeka

120-130 Üstün zeka

131-145 Çok üstün zekalıdır.

Zeka Nedir? Türlerine Göre Zekalar

Gardner’in zeka türleri içinde yer alan bu türler için genel tanım şöyledir. Her birey baskın olan bir zeka türüne sahiptir.

Zeka Türleri

1.Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka hissi bir türdür. Hani bazı insanların 6. hissi deriz. Bilmeyeni duyumsama içine doğma durumudur. Duyusal zeka ile karıştırılan duyusal zeka birbirinden farklıdır.

2.Sosyal Zeka Nedir?

Toplumsal düzen içinde müthiş uyum ve yaşamsal liderlik becerisi gösteren kişilerdir. Sosyal zeka seviyesi yüksek insanlar uyum sorunu yaşamazlar. Diyaloglarları samimidir. Lider vasfını taşırlar ve imrenilerek bakılan kişilik özelliği gösterirler.

yapay zeka nedir

3.Uzamsal Zeka Nedir?

Uzamsal zeka 3 boyutlu zekadır. Nesnelerin ve olayların görünmeyen yüzü hakkında bilgi edinme durumudur. Nesneleri mesela bir kare şekli küp şeklinde görebilme; gözle görülen bir varlığın uzunluğunu ya da derinliğini hatta ağırlığını tahmin etme durumudur.

4.İçsel Zeka Nedir?

Hissi olarak içsel davranış biçileri ağır basan zeka türüdür. Ruhi şekiller ve düşünsel algılama ön planda bulunur. Olaylar ve durumlar çok boyutlu etkileri ile değerlendirilir.

5.Dilbilimsel Zeka Nedir?

Dil becerisi olarak inceleme anlama ve öğrenme zekasıdır. Kavramları anlam, görev ve yapı olarak gören zekadır. Aynı zamanda farklı dilleri öğrenme becerisini de içerir. Dilbilimsel zeka tam olarak dilin inceliklerini içerir.

6.Müzikal Zeka Nedir?

Kulaktan başlayarak ritim duygusunun yüksek olduğu zeka türüne müzikal zeka denir. Zeka çeşidi olarak tüm duyu organımız ile beliren zeka türüdür. Çoklu zeka kuramı içinde duyu organlarıyla koordinasyon içindedir.

7.Yapay Zeka Nedir?


Yapay zeka yukarıda ve aşağıda anlattığımız bütün zeka türlerinden farklıdır. Geleceğin akıllı makineleri için otomasyon sistemi gibi çalışan analiz yapıp karar verebilen zeka türüdür. Robot alanındaki çalışmaların temelindeki zeka türüdür. Makineler ya da robotların ulaşmasının hedefleyen zeka türüdür.

8.Analitik Zeka Nedir?

Bu zeka türü sentez yeteneğindeki gelişimsel türüdür. Detaylı araştırma taşıyan bu zeka; çoklu düşünme genel negatif ve pozitif değerlendirme yapma zekasıdır. Analitik zeka düşünme seviyesi zekasıdır.

9.Kavramsal Zeka Nedir?

Kelimelerin zihnimizde var olan şekil hallerini ifade eden kavramsal zeka türü; zihinsel süreç zekasıdır. Bu zeka türüne göre en iyi şekilde ortaya çıkan kelime anlamı ve zihinde uyanan örüntü kavramsal zeka ile belirlenir.

10.Psikolojik Zeka Nedir?

Ruh zeka seviyesi olarak da görülen bu zeka davranış şekilleri üzerinde beliren zekadır. Psikolojik zeka davranışsal duruşun anlamlı ve olgun şeklidir. Bu zeka halinde ani durumlarda içgüdüsel ve refleks tarzı bazen de bilinçli hareketlilik doğar.

Müzikal ve dilbilimsel zeka nedir? Kulak ve dil arasındaki bağlantıdan doğan muhteşem ses be ritim uyumudur. Ses sanatçısı olan insanların çoğunda vardır.

Zeka ve akıl arasındaki fark hakkında şöyle bir değerlendirme yapalım.

Düşünmek zekanın annesidir.

Dahilerin tamamı önyargılı öğretilen dışından hayata bakarlar. Onların yüzleri ve kişilikleri düşünceleri gibi farklıdır.

Dahilerin zekaları üstündür. Zayıf noktaları ise toplumsal düzene aykırı olmalarıdır. Hatta zeka seviyesi öyle yüksektir ki bütün durumlara bizden farklı-anormal-bakarlar.

çoklu zeka kuramı

Dahiler farklarını toplumsal nizamın dışında bakarak ya da görerek oluştururlar. Alışılmışın içinden dışına bir yol bulup kalıpları yıkarlar. Dahilerin yıktıkları şeyler genellikle kültürel yaşayış ve inanç paradigmaları olduğu için toplumsal dışlama başlar.

Dahilerin Özellikleri

1.Kuralları yıkmak

2.Bilgi azlığı

3.Deneme cesareti

4.Rakibi Rakip-Taklit Etmek

5.Kendine Yalan Söylememek

6.Öğrenilmiş sınırları aşmak

7.Çok düşünmek ve çoklu düşünmek

8.Hayal gücünün ardından gidin.

9.Yeni yollar aramak

Sürekli yaptığımız şey ne ise biz oyuzdur. Mükemmellik bir eylem değil alışkanlıktır.

Einstein

Zeka nedir? Zekada ortaya çıkan temel yönelimleri incelemeye çalıştık konuyla alakalı olarak benzer içerikler için tıklayınız.

Yorum Yap