Skolastik Düşünce Nedir, Nasıl Doğmuştur? Felsefi Düşünce Özellikleri


1

Önce “düşünce nedir?” diyelim. Düşünce beyin-zihin parçalarını çalıştırmaktır. Alıcıların aldığını zihinsel olarak değerlendirmedir. Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşünce kelimesinin ana düşüncesi nedir? Düşünce kelimesi eş anlamlısı olarak; fikir, akıl etmek, kurmak ve kurgulamak gibi kavramlar kullanılabilir. Ana düşünce nedir, temel olarak merkeze düşünce özü koymaktır. Ana düşünce bir nevi felsefi düşünce özellikleri ile dağılmadan merkezde var olan asıl öğrenilmek istenen düşüncedir. Ana düşünce meyvenin çekirdeğini çekirdeğin içindeki özü görmek gibidir.

Şimdi “düşünce nedir, ana düşünce nedir?” öğrendikten sonraki aşama olan skolastik düşünce nedir değerlendirmeye başlayalım. Skolastik düşünce, Ortaçağda doğmuş ve mutlak kilise baskısı altında var olan sınırlı düşünmedir. Daha doğrusu söylemek gerekirse felsefe düşünce özellikleri ile özgür düşünce olmadığını savunmaktır. Temel dayanak noktası ise felsefi düşünce özellikleri ile temel özgür düşünce öğrenilmiş ana düşünce ötesine geçememektir. Yani size öğretilen temel düşüncenin ilerisinde size besleyen ya da yeni bir şey katan mutlak özgür düşünce yoktur.


Skolastik Düşünce ile Felsefi Düşünce Özellikleri Karşılaştırma

felsefi düşünce özellikleri

Felsefi düşünce özellikleri özgür düşünce ortamını savunur.

Skolastik düşünce ise felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan nitelikte özgür düşünceyi reddetmesidir. Bilinen düşünce özellikleri dışında bir fikir beyanının olmamasıdır.

Daha detaylı anlatırsak. Size öğretilen düşünme sınırlı bir düşünmedir. Ana düşünce niteliği ile sınırlıdır. O düşüncenin dışında düşünce yoktur. Bu görüş işte zihinin sınırlarını çizmek hayalin ucunu köreltmek bilimin önüne set çekmektir. Düşünce yazıları yazan insanlar şunu görmüştür. Düşünce yazısı bile basit anlamda bilinen ana düşünce etrafında dolanır. Çok az düşünür ya da felsefe düşünce özellikleri düşünen felsefi düşünce özellikleri kabuğunu kırar.Skolastik düşünce dediğimiz şey felsefe düşünce özellikleri olarak Platon’dan önce ideal düşünce idealar dünyasını düşünemezdi insan. Yani o zamana kadar bütün düşünceler sınırlıydı. Skolastik düşünce içinde kalmadan dışına çıkabilmek sudaki balığın oksijeni solungaç olmadan almasıdır.

Skolastik düşünce temelinde dogma vardır. Değişmeyen mutlak doğrular ve onları besleyen ana düşünce vardır. Özellikle dini ritüeller dogmatiktir. Bu peki dogma nedir?
Dogma; kesin katı, değişmez olan şeylerdir. Sorgulama yoktur. Temel yapısı aktarma ve itaat ile koşulsuz kabule dayanır.

Skolastik düşünce de dogma temelli düşünce sınırı çizen çizmenin dışına çıkmamaktır. Ana düşünce neyse onun içinde kalmaktır. Düşünce yazıları ile de taşmamaktır. Aslında felsefi düşünce özellikleri ile zıttır. Düşünce yazısı yazan bir insan bir filozof-düşünür-fikriyatçı-mütefekkir dogma dışına çıkarsa afaroz edilir. Eğer dini konuda Tanrı tarafından verilen sınırların ana düşünce dışında olursa dinden çıkar. Ana düşünce nedir peki dinde? Dinin kurucusu ya da ilahı tarafından belirtilen sınırdır.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir