1. Ana Sayfa
  2. Eğitim

Skolastik Düşünce Nedir, Nasıl Doğmuştur?Felsefi Düşünce Özellikleri


+ - 1


Skolastik düşünce nedir, diyerek yeni yazımıza başlayalım. Schola kelimesinden gelen kelime okul-mektep anlamına gelmektedir. Felsefe düşünce özellikleri içinde önemli bir yere sahiptir. Skolastik düşünce kavram olarak tek yönlü düşünme demektir. Okul sözcüğü ile bağdaşması ise felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan klasik katı eğitim sürecinin eseridir. Daimicilik dediğimiz eğitim öğretim sistemi ile tek kesin olan bilgi aktarımı vardır.

skolastik düşünceSkolastik düşünce nedir, neden böyle bir kavram doğmuştur. Engelleyici düşünce olur mu? Felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan düşünce olur mu? Düşünce gerçekten bir düşünme eylemi nasıl olur? Yani düşünce nedir? Gelin ana düşünce nedir felsefi düşünce özellikleri ve felsefe düşünce özellikleri ile tarihten günümüze düşünce yazısı yazalım. Bizde çağa düşüncemizle düşünce yazıları bırakalım.

Önce “düşünce nedir?” diyelim. Düşünce beyin-zihin parçalarını çalıştırmaktır. Alıcıların aldığını zihinsel olarak değerlendirmedir. Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşünce kelimesinin ana düşüncesi nedir? Düşünce kelimesi eş anlamlısı olarak; fikir, akıl etmek, kurmak ve kurgulamak gibi kavramlar kullanılabilir. Ana düşünce nedir, temel olarak merkeze düşünce özü koymaktır. Ana düşünce bir nevi felsefi düşünce özellikleri ile dağılmadan merkezde var olan asıl öğrenilmek istenen düşüncedir. Ana düşünce meyvenin çekirdeğini çekirdeğin içindeki özü görmek gibidir.

Şimdi “düşünce nedir, ana düşünce nedir?” öğrendikten sonraki aşama olan skolastik düşünce nedir değerlendirmeye başlayalım. Skolastik düşünce, Ortaçağda doğmuş ve mutlak kilise baskısı altında var olan sınırlı düşünmedir. Daha doğrusu söylemek gerekirse felsefe düşünce özellikleri ile özgür düşünce olmadığını savunmaktır. Temel dayanak noktası ise felsefi düşünce özellikleri ile temel özgür düşünce öğrenilmiş ana düşünce ötesine geçememektir. Yani size öğretilen temel düşüncenin ilerisinde size besleyen ya da yeni bir şey katan mutlak özgür düşünce yoktur.

Önerilen:  Sıfat Fiil Ekleri Nelerdir? 7 Sıfat Fiil Eki İle Kalıcı Kodlama


Skolastik Düşünce ile Felsefi Düşünce Özellikleri Karşılaştırma

felsefi düşünce özellikleri

Felsefi düşünce özellikleri özgür düşünce ortamını savunur.

Skolastik düşünce ise felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan nitelikte özgür düşünceyi reddetmesidir. Bilinen düşünce özellikleri dışında bir fikir beyanının olmamasıdır.

Daha detaylı anlatırsak. Size öğretilen düşünme sınırlı bir düşünmedir. Ana düşünce niteliği ile sınırlıdır. O düşüncenin dışında düşünce yoktur. Bu görüş işte zihinin sınırlarını çizmek hayalin ucunu köreltmek bilimin önüne set çekmektir. Düşünce yazıları yazan insanlar şunu görmüştür. Düşünce yazısı bile basit anlamda bilinen ana düşünce etrafında dolanır. Çok az düşünür ya da felsefe düşünce özellikleri düşünen felsefi düşünce özellikleri kabuğunu kırar.

Skolastik düşünce dediğimiz şey felsefe düşünce özellikleri olarak Platon’dan önce ideal düşünce idealar dünyasını düşünemezdi insan. Yani o zamana kadar bütün düşünceler sınırlıydı. Skolastik düşünce içinde kalmadan dışına çıkabilmek sudaki balığın oksijeni solungaç olmadan almasıdır.

Skolastik düşünce temelinde dogma vardır. Değişmeyen mutlak doğrular ve onları besleyen ana düşünce vardır. Özellikle dini ritüeller dogmatiktir. Bu peki dogma nedir?
Dogma; kesin katı, değişmez olan şeylerdir. Sorgulama yoktur. Temel yapısı aktarma ve itaat ile koşulsuz kabule dayanır.

Skolastik düşünce de dogma temelli düşünce sınırı çizen çizmenin dışına çıkmamaktır. Ana düşünce neyse onun içinde kalmaktır. Düşünce yazıları ile de taşmamaktır. Aslında felsefi düşünce özellikleri ile zıttır. Düşünce yazısı yazan bir insan bir filozof-düşünür-fikriyatçı-mütefekkir dogma dışına çıkarsa afaroz edilir. Eğer dini konuda Tanrı tarafından verilen sınırların ana düşünce dışında olursa dinden çıkar. Ana düşünce nedir peki dinde? Dinin kurucusu ya da ilahı tarafından belirtilen sınırdır.

Ya da yaşamsal kültürel anlamda düşüncenin dışında davranmak da dogma dışında olmak değil midir. Ana inanmanın dışında olup isyan bayrağı çekmeye neden olur. Peki bu skolastik düşünce temeli çıkış noktası nedir.

Katı kanıtlanamaz inanç içinde kalan bütün kavramlar dogma özelliği taşır. Dogmaların temeli de fizik ötesi bilinmezlik içindir. Bilgisi deneyler elde edilemeyen ama kesin inanç olan şeylerdir. Skolastik düşünce özellikleri ile de bilinen sınırlardır. Örnek olarak Tanrı, cennet, cehennem gibi kalıplaşmış kanıtlanmayan fiziksel olmayan duyu organlarının dışında kalan olayları olduğu gibi kabul etmektir. Dogma katı değişmez olana inanmaktır. Skolastik düşünce de o sınırların içinde düşünmektir. Dogmaların inanç olanların çizdiği sınırın ötesine geçememek ve geçilemeyeceğine inanmaktır.

Kalıplaştırılmış metafiziksel kavramlar nedeniyle dogma olan Platon, felsefe düşünce özellikleri ile bağdaşmayan bir yapıya dönüşmüştür. Çünkü bilinmezlik-materyalist anlamda deneye kanıta dayanmayan tüm bilgi aktarım felsefi düşünce özellikleri olamaz. Bu nedenle bu konuyla alakalı bir olgu bilgisi varsa dogma olur. Bu da zamanla kesin bilgi gibi skolastik düşünce olur.

Şimdi çağımızda, bu dar düşünmeyi kavram kavram yorumlayarak yazalım. Düşünce yazımızın devamını oluşturan bu kısım hayat ile ilgili düşünmek nedir, nasıl yapılır eyleminin özelliğini gösterecektir. Çağımızdaki skolastik düşünce özellikleri ile felsefi düşünce özellikleri nezdinde felsefe düşünce özellikleri ile çağımıza bakacağız.

Önerilen:  Deyim Aktarması Nedir? Anlatımın Derin Yolu Deyim Ne Demek?


Skolastik Düşünce Özellikleri ile Düşünce Yazısı

dusunce yazisi


Düşünmek zor bir eylemdir. Düşündüğünü sistemli şekilde anlatmak daha zordur. Bazı düşünceler vardır ki Tanrı buyruğu gibi salt gerçekliğe dönüşürler. Yaşamsal anlamda skolastik düşünce doğumu gibi bizi zincirler ile bağlarlar. Düşünce yazıları ile o durumların çevrenin dayattığı algının inanışın dışına çıkmaya çalışırız. Düşünce yazısı ile hayata bakmak hayatı yorumlamak zordur. Çünkü bir düşünce eylemsizlik halinde ise genel-geçer ve doğrular üzerine olması zordur.

Şimdi çağımızın bizi sınırlandıran baskıcı katı yaşam şekillerine düşünce yazısı ile bakalım. Çevresel faktörlerin bize aşılayıp sınır çizdiği skolastik düşünce nedir bu düşünce ile ne hedefleniyor bakalım. Yazmak zorlu hele de yazdığımız ile başarı elde etmek daha zorlu bir süreç olacaktır.

Şimdi dünyaca ünlü bir psikolog olan Erich Fromm ile düşünce yazıları olan bir esere bakalım. Sahip olmak ya da olmak. Kitap yazmak isteyen herkesin hevesini isteğin artıran güzel bir yaşam anlatımı. Gündelik hayatımızda dogma nedir, dogma nasıl olur? Bunları skolastik düşünce gibi atadan okuldan çevreden doğal bir kültür eğitimi olarak almamıza bakacağız.

Bu düşünce yazısı tamamen kendi düşüncelerimden oluşmaktadır. Alıntılar tırnak içerisinde verilecektir. Bu düşünce yazısı tez-antitez-sentez süreçleri ile oluşturulmuştur. Skolastik bir düşünce kalıbı dışına çıkmak için kendi yorumlarımın toplamıdır. Kitaptan intihal yoktur. Fikri olarak yararlanma ve kendi düşünce dünyama bakış vardır.

Platon bakış açısıyla bakılınca daha özgür olan düşünce; Aristoteles ile skolastik düşünce biçimine dönüşmektedir. Çünkü Platon’da özgür bakış açısı Aristoteles ile sistemli bir bilimsel tanımlama ile sınırlandırılmıştır. Okuldaki düşünce anlamına gelen skolastik düşünce eğitimsel bir şekle dönüştükçe daralmış ve hapsedilmiştir.

Bu skolastik düşünce nasıl yıkıldı? Fransa’da gelişen Rönesans hareketiyle zayıflamıştır. Ancak reform hareketleri ile bu düşüce sisteminin yaşantı üzerindeki baskısı artmıştır. Çünkü bu skolastik düşünce ancak farklı düşünce ile kırıldı. Reform eskinin onarılması düzenlenmesidir.

Yeniyi istemek devrimdir. Ve her türlü düşünce yazısı ile kalıpları kırmaktır. Özgür düşünce ortamı doğmaya başladı. Düşünsenize dünyanın yuvarlak olduğunu savunduğun uz için öldürülen Galiei Galeo olduğunuzu. Ne kadar dar bir kapsamda kalmışlar. Benzer düşünceler için izleyebilirsiniz.

Önerilen:  Eleştiri Nedir? Eleştiri Çeşitleri ve Özellikleri

Yazar Hakkında

Marcatime Yazarı

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.