1. Anasayfa
 2. Eğitim

Skolastik Düşünce Nedir, Nasıl Doğmuştur? Felsefi Düşünce Özellikleri


1
Skolastik Düşünce Nedir


Skolastik düşünce nedir, diyerek yeni yazımıza başlayalım. Schola kelimesinden gelen kelime okul-mektep anlamına gelmektedir. Felsefe düşünce özellikleri içinde önemli bir yere sahiptir. Skolastik düşünce kavram olarak tek yönlü düşünme demektir. Okul sözcüğü ile bağdaşması ise felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan klasik katı eğitim sürecinin eseridir. Daimicilik dediğimiz eğitim öğretim sistemi ile tek kesin olan bilgi aktarımı vardır.Skolastik düşünce nedir, neden böyle bir kavram doğmuştur. Engelleyici düşünce olur mu? Felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan düşünce olur mu? Düşünce gerçekten bir düşünme eylemi nasıl olur? Yani düşünce nedir? Gelin ana düşünce nedir felsefi düşünce özellikleri ve felsefe düşünce özellikleri ile tarihten günümüze düşünce yazısı yazalım. Bizde çağa düşüncemizle düşünce yazıları bırakalım.

Önce “düşünce nedir?” diyelim. Düşünce beyin-zihin parçalarını çalıştırmaktır. Alıcıların aldığını zihinsel olarak değerlendirmedir. Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşünce kelimesinin ana düşüncesi nedir? Düşünce kelimesi eş anlamlısı olarak; fikir, akıl etmek, kurmak ve kurgulamak gibi kavramlar kullanılabilir. Ana düşünce nedir, temel olarak merkeze düşünce özü koymaktır. Ana düşünce bir nevi felsefi düşünce özellikleri ile dağılmadan merkezde var olan asıl öğrenilmek istenen düşüncedir. Ana düşünce meyvenin çekirdeğini çekirdeğin içindeki özü görmek gibidir.

Şimdi “düşünce nedir, ana düşünce nedir?” öğrendikten sonraki aşama olan skolastik düşünce nedir değerlendirmeye başlayalım. Skolastik düşünce, Ortaçağda doğmuş ve mutlak kilise baskısı altında var olan sınırlı düşünmedir. Daha doğrusu söylemek gerekirse felsefe düşünce özellikleri ile özgür düşünce olmadığını savunmaktır. Temel dayanak noktası ise felsefi düşünce özellikleri ile temel özgür düşünce öğrenilmiş ana düşünce ötesine geçememektir. Yani size öğretilen temel düşüncenin ilerisinde size besleyen ya da yeni bir şey katan mutlak özgür düşünce yoktur.


Skolastik Düşünce ile Felsefi Düşünce Özellikleri Karşılaştırma

Skolastik Düşünce ile Felsefi Düşünce Özellikleri

Felsefi düşünce özellikleri özgür düşünce ortamını savunur.

Skolastik düşünce ise felsefi düşünce özellikleri ile bağdaşmayan nitelikte özgür düşünceyi reddetmesidir. Bilinen düşünce özellikleri dışında bir fikir beyanının olmamasıdır.

Daha detaylı anlatırsak. Size öğretilen düşünme sınırlı bir düşünmedir. Ana düşünce niteliği ile sınırlıdır. O düşüncenin dışında düşünce yoktur. Bu görüş işte zihinin sınırlarını çizmek hayalin ucunu köreltmek bilimin önüne set çekmektir. Düşünce yazıları yazan insanlar şunu görmüştür. Düşünce yazısı bile basit anlamda bilinen ana düşünce etrafında dolanır. Çok az düşünür ya da felsefe düşünce özellikleri düşünen felsefi düşünce özellikleri kabuğunu kırar.Skolastik düşünce dediğimiz şey felsefe düşünce özellikleri olarak Platon’dan önce ideal düşünce idealar dünyasını düşünemezdi insan. Yani o zamana kadar bütün düşünceler sınırlıydı. Skolastik düşünce içinde kalmadan dışına çıkabilmek sudaki balığın oksijeni solungaç olmadan almasıdır.

Skolastik düşünce temelinde dogma vardır. Değişmeyen mutlak doğrular ve onları besleyen ana düşünce vardır. Özellikle dini ritüeller dogmatiktir. Bu peki dogma nedir?
Dogma; kesin katı, değişmez olan şeylerdir. Sorgulama yoktur. Temel yapısı aktarma ve itaat ile koşulsuz kabule dayanır.

Skolastik düşünce de dogma temelli düşünce sınırı çizen çizmenin dışına çıkmamaktır. Ana düşünce neyse onun içinde kalmaktır. Düşünce yazıları ile de taşmamaktır. Aslında felsefi düşünce özellikleri ile zıttır. Düşünce yazısı yazan bir insan bir filozof-düşünür-fikriyatçı-mütefekkir dogma dışına çıkarsa afaroz edilir. Eğer dini konuda Tanrı tarafından verilen sınırların ana düşünce dışında olursa dinden çıkar. Ana düşünce nedir peki dinde? Dinin kurucusu ya da ilahı tarafından belirtilen sınırdır.

Ya da yaşamsal kültürel anlamda düşüncenin dışında davranmak da dogma dışında olmak değil midir. Ana inanmanın dışında olup isyan bayrağı çekmeye neden olur. Peki bu skolastik düşünce temeli çıkış noktası nedir.

Katı kanıtlanamaz inanç içinde kalan bütün kavramlar dogma özelliği taşır. Dogmaların temeli de fizik ötesi bilinmezlik içindir. Bilgisi deneyler elde edilemeyen ama kesin inanç olan şeylerdir. Skolastik düşünce özellikleri ile de bilinen sınırlardır. Örnek olarak Tanrı, cennet, cehennem gibi kalıplaşmış kanıtlanmayan fiziksel olmayan duyu organlarının dışında kalan olayları olduğu gibi kabul etmektir. Dogma katı değişmez olana inanmaktır. Skolastik düşünce de o sınırların içinde düşünmektir. Dogmaların inanç olanların çizdiği sınırın ötesine geçememek ve geçilemeyeceğine inanmaktır.

Kalıplaştırılmış metafiziksel kavramlar nedeniyle dogma olan Platon, felsefe düşünce özellikleri ile bağdaşmayan bir yapıya dönüşmüştür. Çünkü bilinmezlik-materyalist anlamda deneye kanıta dayanmayan tüm bilgi aktarım felsefi düşünce özellikleri olamaz. Bu nedenle bu konuyla alakalı bir olgu bilgisi varsa dogma olur. Bu da zamanla kesin bilgi gibi skolastik düşünce olur.

Şimdi çağımızda, bu dar düşünmeyi kavram kavram yorumlayarak yazalım. Düşünce yazımızın devamını oluşturan bu kısım hayat ile ilgili düşünmek nedir, nasıl yapılır eyleminin özelliğini gösterecektir. Çağımızdaki skolastik düşünce özellikleri ile felsefi düşünce özellikleri nezdinde felsefe düşünce özellikleri ile çağımıza bakacağız.

Makaleyi Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  harika
  Harika
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  fena_de_il
  Fena Değil
 • 0
  berbat
  Berbat

Merhaba! Siz kiymetli Marcatime okurları için daha kaliteli içerikler üretmek adına buraya geldim. 😊 İçeriklerimi okumanız ve yorum yapmanız benim için çok değerli. 😇

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir