Evrim Teorisi Nedir? Varlık İçinde İnsanın Evrimi Nasıl Gerçekleşti? Evren 4,5 Milyar Yaşında Mı?


0

Evrim teorisi nedir? Evrim teorisini ortaya çıkaran şey ilk insan nasıldı? Nereden var olduk? Nasıl var olduk, nasıl değiştik? Ya da tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıktı? İşte bu yazımızda amacımız bunun gibi sorulara cevap aramaktır.

evrim uzmanlarına göre iki çeşit evrim vardır. Birincisi yani yatay evrim nedir? Varlığın kendi türünün ilerlemesi ve boyutlarının değişmesidir. Dikey evrim ise ikinci evrim türüdür. Dikey evrim nedir? Dikey evrim canlının ilk türünden itibaren başka bir canlı yoluna evrilmesidir. Türlerin karışımı gibi ortaya çıkan evrim çeşididir.

Önce teori hakkında bilgi verelim. Bilimsel anlamda teori kanıtlanmamış savdır. Öne sürülen düşünce tezdir. bilimsel olarak kanıtlanırsa o zaman kanun ya da bilimsel bilgi olur. Teori aslında iddiadır. Savunulan düşüncedir. Evrim teorisi nedir? İşte bu noktada evrim teorisi, insanın varlığı ile ilgili ortaya atılan düşüncedir, diyebiliriz.

Evrim teorisi, evrim denilen değişimi içeren durumlardır. İlk varlık bir çok etken ile değişip dönüşüp farklı bir varlığa evrilmiştir. Peki bu evrim nasıl başladı? Evrim bitti mi? İnsanın evrimi nasıl gerçekleşti? Bu yazımızda bu temel sorulara cevap arayacağız.

evrim teorisi nedir

Evrim teorisi açısından tarih şöyle şekillendi: 70 bin önce bilişsel devrim gerçekleşti. Daha sonra tarım devrimi oldu. Yakın zamanda ise bilimsel devrim gerçekleşti. İnsanlık şimdi bilinene doğru hızlı bir şekilde ilerledi.

Evrim teorisi genel olarak varlığın geçirdiği değişim ve asimilasyon süreçlerini inceler. Evrime en büyük kanıt olarak gösterilen durum embriyo aşamasındaki canlı şeklidir. Bu şekilde bütün canlılar yumurtalı ve yumurtasız birer kurbağacık şeklinde ve birbirinin kopyasıdır. Darwin evrim teorisi ileri sürerken bu aşamayı dikkate almıştır. Peki bilim dünyasının öne sürdüğü ve kanıtlamaya ya da reddetmeye çalıştığı evrim teorisi nedir?


Evrim teorisi ilkesine göre dünya bir anda varlık bir şekilde mükemmel olarak doğmadı. Bu teorinin yani evrimden bahsederek ifade edelim. 100 milyon yıldan 50 milyon yıla kadar dünya üzerinde 6 farklı insan türü yaşıyordu. Bunlar mücadele ve zekalarına göre üstün gelenler evrilen doğaya uyum sağlayıp evrimi gerçekleştirerek hayatta kaldı. Bir çok düşünür işte bu merakla öneriler getirmişlerdir. Bu düşünen insanlara göre evrim teorisi nedir?

Big bag dediğimiz büyük patlama meydana geldiğinde büyük bir şey oldu. Tüm canlılar ortak atadan ayrılmaya ve kendi neslinin atasını oluşturmaya başladı. Kim ne derse desin (ya da kabul edin veya etmeyin) bütün varlık kendini ayıran cinslerden ve kendi içinde üst ve alt evrimleşme ile oluşan yapıdan oluşur. ( Atamız olarak maymundan mı geliyoruz? Sorusunun cevabı bu noktadadır.)

Peki bu evrim nedir? Gerçek anlamda evrim neyi savunur? Evrimden insana dönüş nasıl gerçekleşti? Darwinizm felsefesi ile evrimleşme nasıldır? Evrime “Evrim saçmalığı” olarak mı bakmak gerekiyor. Gelin bu sorulara yanıt verelim.
Baştan sona evrim teorisi halkalarını anlatalım. Evrim nedir öğrenelim.

Canlılar davranış yöntemi olarak üç biçimde işlem yaparlar.

1.İçgüdü; hayvanlarda meydana gelen insanlarda çok az bulunan bir tür davranış rehberidir. Evrime göre canlı güdüsü azaldıkça evrim değeri de artıyor. Örnek memelilerin evrimi yumurtalı dediğimiz türe göre daha fazladır.

2.Bilinçli Davranış: Bu bir çok csnlıda belli şekillerde vardır. Bunun için davranışçı yaklaşım ilkelerine bakabilirsiniz.

Memeliler güdümle davranış göstermesi son aşama gibi görünen maymunda da azalmıştır. Yani bilinçli davranış kazanmıştır.Canlı evrimsel aşamada güdüsel davranışları azaltmıştır. Zihinsel gelişim ile bir çok durumda bir çok değişik davranış planı hazırlamıştır. Belli durumlarda beyin nöron ve sinaps yapısı ile durumlara cevap vermiştir.

İnsan olan varlık gelişimi düşünce değişmiştir. Evrim teorisi nedir bu noktada?Özellikle bütün davranış temelli canlılar her alanda kendilerine lider seçmiştir. Sosyal kişilik ile hem felsefi olgunluğunu hem de ruhi gücünü geliştirmeye öğretileri öğrenmeye devam etmiştir.

Evrimsel olarak yine beyin gelişimi de doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Açıklamak gerekirse evrimi ilerleyen canlının beyin nöronlarını artar. Bağ kurma ilişkili olma durumları değerlendirme artar. Beyin odacıkları azaldıkça güdümlü davranış artıyor. Davranış yaşam ve evrimsel teori ile ilişkilendirilen şey aynıdır. Evrimi gerçekleşen ve sürece devam eden aynı canlılar beyin hücreleri gelişmeye de devam ediyor. Evrim aşmasındaki ilk canlı halidir.
Evrim teorisi insanın milyarca yıllık aşmasıdır. Evrim teorisi nedir? Bilime göre evrim var mıdır? Evrimleşme nedir?

Evrim Teorisi Nedir? Evrim Teorisi İlkesine Göre Gerçek Evrim Nedir?


Evrimden beri insanlık bir arayışta. Acaba öyle mi diyerek bilimsel araştırma metoduyla devam ediyor. Bilinen anlatıya göre dünya üzerindeki her şey değişime uğradı. İnsandan evrime y ada evrimden insan bir dönüşüm hep vardı. Zira bin yıl önceki elbiseyi giymiyoruz. Yemeği yemiyoruz. Öyle uyumuyor, öyle hareket ve çalışma yapmıyoruz. işte bu noktada bu teoriler devreye giriyor. O zaman bu evrim teorisi nedir?

İnsanın Evrimi Nasıl Gerçekleşti?

Tam olarak evrim teorisi nedir? İnsanın evrimi nasıl oldu? İnsanın evrim teorisi bir araya geldi? Bu sorulara cevap arayalım.
Evrim teorisi temelli anlatılarda şunu çok sık duyarsız. Büyük patlama milyarca yıl önce meydana geldi. Bu bir şeyleri tetikledi. Atmosfer, evren, güneş ve dünya oluştu. Evren bu hareket başlangıcı ile ilk oluşum olan evrimden dönüşümü başlattı. Evrimsel süreçlere göre evrim teorisi nedir?

Önce her varlığın tek bir atası olan canlı çoğaldı. Sonra tıpkı evrenin değişimi gibi milyarlarca yılda türlere ayrıldı. Her birin evrimi farklı yöne doğru gitti.

evrim nedir

Merak edilen ya da tartışılan evrim nereye gidiyor. Oluşum ve dönüşüm insan için sonu nereye gider. Asıl tartışılan ya da tartışılması gereken budur. İnananın veya inanmayın insanın bir başlangıcı var.

Evrime inanıyorum diyorsanız sonu Ne olacaktır? Daha üstün bir tür mü doğacak yoksa yok olup evrendeki yaşam ortamıyla nesli mi tükenecek?
İnsanın farklı türlerinin olduğunu ve beyni küçük ama düşünme becerisiyle ayakta kaldığını anlattık. İnsan evrim geçirdikçe küçüldü zayıfladı. Beyin de bu evrimden nasibini aldı.

İnsan evriminin bir diğer önemli niteliği de iki ayak üzerinde durmasıdır. Ellerimizi bir çok iş yapabilecek psiko-motor beceri ile donattık.

Hayvanlara bakınca insan neslinin en aciz ve yardıma muhtaç canlı olarak doğması evrimsel süreçler ile açıklanabilir. Hayvan türünün hiçbiri bu şekilde değildir. Evrim teorisi nedir?

İnsanın evrimi nasıl gerçekleşti? İnsan tarihsel döngü içerisinde gelişimi ile ekosistemin başına geçti.
İnsan evriminin en önemli aşamasında ateş vardır. Ateş ile insan soyu gelişimi doğru orantılı olarak değişti. Diğer hayvanlar gibi beden ve kas gücü olmayan insan doğaya hükmederek lider oldu.

Peki bu evrim nedir neyi savunur? Evrim mutasyon ya da entegrasyon süreci ile değişen canlı demektir. Evrim teorisi tez olarak “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” seçmiştir. Bu evrimin faktörleri içinde önemli temeldir.

Evrimin savunduğu şey aslında açık şu anki insan ile bin yıl önceki insan arasında farklar vardır. Bunlar işte milyon yıla varınca evrimsel süreçlerin temeli olacaktır. O zaman gerçek evrim teorisi nedir?

Evrimden İnsana Dönüş Nasıl Gerçekleşti?


Ortak varlık canlı ilkesinin bir çok kanıtsal mantığı vardır. Ama bu bilimsel yaklaşımlar sadece DNA yapısı ve sistemsel olgunluk İle evrimleşme ile açıklanamaz. Ama tamamen farklı yapıda türler olduğunu da söyleyemeyiz. O zaman ilk varlık ile şu an bildiğimiz insan yapısı arasında dev bir fark vardır. İlk atalarımız bir çok yaşamsal tecrübe ile evrimleşti. Bir çok benzer tür İle çiftleşti. Bir çok insan türünü yok etti.

Kimi bilimsel evrim teorisi ilkesine göre insan iletişim ile evrimleşti. Bu iletişime geçme türünün kişisel özelliklerini tanıma ile başladı. Sonra sosyal beceri ile “dedikodu “ şeklinde araştırma yaptı. Bu onu çoklu düşünme araştırma ve öğrenme becerilerini geliştirdi. Evrim teorisi nedir?

Bu konuda şöyle düşünebiliriz. 50 insan bir araya gelse sosyal alanda bir süre beraber yaşasaydı nasıl bir iletişim zinciri olurdu? İnsanlar arasında liderlikten dostluğa iletişimden gruplaşmaya, ilgiden sevgiye, aşktan muhabbete, maldan mülke, geçmişten şimdiye ve geleceğe yönelik milyonlarca iletişim sistemi olurdu. Oysa aynı sayıda hayvan ırkı İçin sonuç ve durum nasıl olurdu? Üç beş kombinasyondan öteye gidemezdi.

İleriyi hayali düşünme becerisi yani akıl acaba bu dünya İçin insandan evrime geçişte zayıf nitelik mi kattı? Doğaya ve canlılara hükmederken aklımızla iktidar kurarken nasıl oldu da dinsel ve inançla alakalı soyut evrim geçirdik?
Yani durum şöyle olması muhtemel mi?

Bir maymunu saatlerce çalışıp öldükten sonra istediği kadar muza kavuşacağını söyleyebilir misiniz? Ya da onu inandırıp istediğiniz davranış biçimi içine uzun süre sokabilir misiniz? Ya da anlamak ve anlatmak istediğimiz tam olarak şu evrimden insana dönüş aşamasında kurgu hayal ve düşünce ile uzun vadeli çıkar arasında evrim ile ililkiyi görebilir miyiz? Hayvanlara Eğitimsel davranışlar İle kazandırılan şey öğrenmedir. Düşünme hayal etme değildir.

Genetik olarak İnsanın evrimi nasıl gerçekleşti? Bu konuya bilişsel gelişime paralel olarak bakarsak insan 2 milyon yıl önce kuramsal ve mitsel inanışlarla koloniler halinde yaşamaya başladı. Ortak amaç ortak inanç ve ortak hedef ile birlik ruhu yakaladı. Süreç olarak ilerledikçe inanma tapınma bağlanma aidiyet duygusu da gelişti.
Bu gelişimler evrim teorisi içindeki ana kuralı oluşturuyor. Zira evrimden anlayacağımız şey süreçlerin yavaş ve milyon yıl ile başlamasıdır.

evrim faktörleri nelerdir

Evrim Faktörleri Nelerdir?

 1. Bilişsel evrim
 2. Yaşamsal evrim
 3. Düşünsel evrim
 4. Genetik evrim
 5. Davranışsal evrim
 6. Hareketsel evrim
 7. Biyolojik evrim
 8. Yönetimsel-Liderlik-Demokrat evrim
 9. Üretimsel evrim-yapma yapabilme
 10. Kültürel evrim

Gibi temel evrim faktörleri vardır. Bu aşamalar evrim teorisi içinde dönüşümün aşmalarını da yansıtır.

Darwin Evrim Teorisi


Darwinizm felsefesi ilkesine göre varlık tesadüf İle ortaya çıkmıştır. Bu tesadüf sonunda düzenli bir sürerlik kazanma İle süreç ilerlemiştir. Aşamalar İle evrim şu an bile tam olmayan bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Canlı evrimi doğal seçilim ile ilerlemiştir. Geri döndürülemez fakat motivasyon şeklinde ilerleyen yapıdadır. Darwin’e göre evrim bu şekildedir. Evrim teorisi nedir?

Darwinizm düşüncesiyle biyoloji alanında önemli bir yere sahiptir. Biyolojik araştırmaların gelişimi ve temel ilkesi bu evrim teorisi doğrultusunda oluşturulmuştur.
Felsefe konusu olarak bir çok filozof evrim konusunda düşüncelerini savunmuştur. Darwinizm felsefesi ile sistemli hale gelmiştir. Evrime detaylı kanıtlar oluşturulmuştur.
Darwin evrim teorisi şu şekildedir:

 1. Doğal seçilim yoluyla evrim başlar.
 2. Biyolojik evrim ana dönüşüm olarak canlıda vardır.
 3. Ortak atadan evrilme temel dayanaktır.
 4. Fosiller üzerine yaptığı detaylı inceleme ile kanıtlar oluşturdu.
 5. Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi gibi kitaplarında evrimin sistemli tanımlamasını yapmıştır.

Darwin evrim teorisi ile dünya üzerinde yaptığı araştırma İle sınıflandırma ve nesli isimlendirme yapmıştır. Mercan adaları oluşumu ile kanıtlarını pekiştirmiştir. Biyolojik gübre doğal seleksiyon ve türlerin ayrımında seçilim ile ana dayanak noktasını belirtmiştir.

Doğal seçilim ya da yapay ve doğal seçi nedir? Darwin’in evrim teorisinde temel dayanak noktası şudur. Ona göre evrim doğa tarafından güçlü sağlıklı ve yaşam koşullarına uyum sağlayanların yaşamasına uygundur. Bu nedenle Canlıların yaşamak ve neslini geleceğe aktarma üreme ve çoğalma ile gerçekleşir. Ama bu yapay ya da doğal olarak en verimli ve sağlıklı olanın seçilmesi ile başlar. Aynı şekilde bu süreç içinde doğa ve iklimsel özelliklere dayanıklılık da son derece önemlidir.

Darwin’in evrim teorisi nedir? Tam olarak tüm varlığın birden meydana gelmesini anlatır. En temel dayanak noktası ise tüm evren ile varlığın aynı yaşa yakın olduğunu görmesidir. Ama Dünyadaki oluşumlar ve değişim ile bir çok tür yok olmuştur. Evrenin katmanları arasında görülebilecek şekilde fosil olarak tarihe gömülmüştür.

darwinizm felsefesi

Evrim teorisi hakkında bir çok filozof görüş beyan etmiştir.
Toplum sürekli bir değişim içindedir. Bin yıl önce yenilen yemek ile şimdiki bir değil. Hem kalite hem malzeme hem pişirme hem çeşit yönünden evrim geçirmiştir.

Avcı-toplayıcı toplumlarda karakteristik bazı özellikleri görmek mümkündür. Değişim kendi içlerinde olduğu gibi dışlarında da meydana geldi. Evrim teorisi nedir?

Bu yazımıza başlarken genel olarak evrim nedir? Evrim nasıl gerçekleşti? Darwinizm felsefesi ve evrimsel süreçler arasında bağ kurmaya çalıştık. Evrim teorisi nedir? Evrim varlığı tesadüf oluşumu ile milyonlarca yıllık değişim sonucu bu hale geldiğini savunur. Mesela bir insan olarak bin yıl, iki bin yıl hatta beş bin yıl öncesine göre çok farklı yaşamaya uyumaya yemeye başladık. Bir çok aşama kaydedip hem bilimsel hem deneyimsel bir çok birikim sağladık ve gelecek nesillere aktardık.

Evren 4,5 Milyar Yaşında Mı?

Bir çok bilim insanı ortaya çıkan fosiller ile dünyanın yaşı ve bununla orantılı olarak da varlığın yaşı hakkında bilgi vermektedir. Bunun en büyük örneği olarak şuan keşfedilen insanın evrimleşme aşaması olarak en eski tarih olarak 12000 yıl olarak gösteriliyor. Bunun alakalı olarak da medeniyet kuran insan soyunun en eski insan olma serüveni olarak gösteriliyor.

Binlerce yıllık varlık içindeki şimdiki bedene benzeyen şekle göre Evrim teorisi nedir? İnsanın insana benzeme aşamasıdır.

Evrim teorisi ilkesine göre şüphesiz ilk insan İle şimdiki arasına devasa fark vardır. İşte bu fark değişimin dönüşümün kendisi olduğu İçin evrimdir. Darwinizm felsefesi ile de bir çok türün evrimini anlatmaya ve açıklamaya çalışmış önemli bilim insanıdır. Evrim teorisi nedir? Evrim bir süreçtir.

İlk insan ilk varlık nasıl oldu? İlk insanı var eden neydi? Ya da bütün bitkilerin hayvanların ilk oluşumu ve şekli nasıldı? Bu sorulara cevap ararken -inanışların dışından- iddialara-teorilere- baktık. Zaten bir teorik bilgi olarak kalması bilimsel yaklaşım içinde kanıt eksikliğidir.

Konuyla alakalı olarak Homo Sapiens- akıllı insan belgeselini izleyebilirsiniz.

Bu yazımızda evrim teorisi nedir? Nasıl bir durumu anlatılara cevap aradık. Bir teori olması onun geçerliliğini meydana koyamaz. Teori olması da yokluğunu ifade edemez.

Yorum Yap