1. Ana Sayfa
 2. Bilim

Agro Kimya Nedir?


0

İçeriğe Hızlı Erişim İçindekiler

agro kimya nedir

Agro kimya nedir? sorusu özellikle son zamanlarda zirai faaliyetler içerisinde sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Agro kimya tarım mahsullerinin büyümesi ve güvenliği için çalışmalar yapan ve bu çalışmalar sırasında kimyasal hazırlayan kimya bilim dalı olarak kabul edilmektedir. İçerisinde tarım olan tüm kimyasal faaliyetleri kapsamakta olup bitkiler için zirai ilaç ve gübreler üretmektedir.

Zirai kimyasallar tarımsal ürün üretimi sırasında ürünleri zararlı canlılara karşı koruyucu ve mahsul verimini arttırıcı özelliğe sahip olarak üretilmektedirler.

Tarım kimyası insanların besin ve bu besinlerden elde ettikleri lifleri ve daha sonra tükettikleri hayvanları besledikleri süreçleri kontrol etmekte ve bu insanlara hayvanlar için gıda ve lif elde edecek tarım ürünleri ile birlikte kişilerin tüketecekleri tarım ürünleri üzerinde de çalışma yapmaktadır.

Agro kimya tarafından ortaya konulan zirai kimyasal sınıflandırma ise şöyledir;

 • Böcek öldürücüler
 • Gübre
 • Pestisitler
 • mantar öldürücüler
 • Herbisitler
 • Rodentisitler
 • Nematik ilaçlar
 • Algasitler

Agro Kimya Ne Demek?

Agro kimya ne demek? diye bakacak olursak birçok farklı tarım ürünlerini hammadde şeklinde kullanıp bunlardan uyguladıkları çeşitli işlemler sonrası bazı özellikleri değiştirilmiş ürünler elde eden kimya dalıdır.

Tarım alanında çeşitli kimyasal faaliyetler yürüten agro kimya bitkiler için zirai ilaçlar ve gübreler üretmektedir. Özellikle ürünlerden elde edilecek olan verimin arttırılması agro kimya tarafından üretilen koruyucu zirai ürünler sayesinde sağlanmaktadır.

Çoğunlukla tarım üretimi sırasında bazı böcek istilaları söz konusu olabilmektedir. Bu zararlı canlılar veya böcekler tarım ürünlerine zarar vermekte ve elde edilecek verimin düşmesine neden olmaktadır. 

Bu kapsamda agro kimya tarafından üretilen kimyasalların kullanılmaması halinde dönemsel olarak yaşanabilecek istilalar nedeniyle tarlalardan elde edilen ürünlerin hem verimi hem de miktarı düşmektedir. Bu da daha sonra satış kısmında ürünlerde fiyat artışına neden olmakta ve genel anlamda o dönem ürünlerde kıtlık yaşanmasına neden olmaktadır.

Önerilen:  10 Adımda Özgüven Yükseltmek? Motivasyon Nedir ?Motivasyon Sözleri İle Harekete Geç

Agro kimya çalışma alanları temelde tarım ve çevre olarak kabul edilmekte olup bu alanlar alt kategorileri ayrılmaktadır. agro kimyanın başlıca çalışma alanları şöyle sıralanabilir;

 • Bitkilerin daha hızlı büyümesi amacıyla ilaç üretimi,
 • Bitkilere dadanan veya dadanabilecek zararlı böceklere karşı kurtarmak amacıyla ilaç üretimi,
 • Zararlı bitkileri kurutmak amacıyla ilaç üretimi, 
 • Genetiği Değiştirilmiş Uygulamalar yani GDO uygulamaları agro kimya çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Agro Tarım

Agro tarım aynı zamanda agroekolojik tarım olarak da bilinmektedir. Özellikle agroekoloji ülkemizde zira kat fakülteleri veya tarımsal kuruluşlar tarafından uygulanan çalışmaların temelinde yer almış olsa da tam anlamıyla doğru uygulandığı söylenemez.

Agroekoloji kelime anlamıyla agro “tarım”, eco “çevre” ve evloji “bilim” sözcüklerinden türetilmiştir. Tarımsal üretim sistemlerinde uygulanmakta olan agroekoloji hem bir bilim dalı hem de bir uygulama alanıdır.

Organik tarımdan farklı bir tarım anlayışı ortaya koyan agroekoloji tarım bir kapsamda evcilleştirilen organik tarım olarak da anılmaktadır. Diğer bilim ve teknik dalları ile etkileşim içerisinde olan argoekoloji aynı zamanda sosyal, politik ve ekonomik alanlarda da önemli etkiye sahiptir.

Permakültür onarıcı tarım, koruma tarım, organik tarım ve biyodinamik tarım gibi çeşitli örnek yaklaşımlar ortaya koymaktadır.

Örneğin bu tarım ile buğday bitkisine zarar veren böcek türleri endüstriyel tarım içerisinde kullanılan çeşitli zehirler sayesinde öldürülmektedir. Bu kapsamda ürünlerin daha dayanıklı olması için kullanılan tarım ilaçlarının yanı sıra GDO uygulaması da yapılmaktadır.

Ancak genel olarak it ve çek teknolojisi kullanılmakta olup buğday bitkisine zarar verebilecek böceklere itme özelliği gösteren otlar buğdayların yakınlarına ekilmektedir. Tarlanın çevresine ise bu böcek türlerini kendisine çeken etkileyici otlar edilmekte olup böylece böceklerin tarlaya girmesini engelleyip çevreye dağılmasına olanak sağlamaktadır.

Önerilen:  Zihin Haritası Nedir? Zihin Haritaları ve Zihin Nedir?

Böylece buğdaydan elde edilen verim artarak hem çiftçi hem de tüketici kazanmaktadır. Özellikle kimyasal kullanımı yapılmadan gerçekleştirilen bu işlem kapsamında tüketicilerin zehir tüketimine maruz kalmaları da önlenmiş olmaktadır.

Agro Kimya Ne İşe Yarar?

Agro kimya ne işe yarar? Sorusu da bu kapsamda oldukça sık araştırılan konular içerisinde yer almaktadır. Özellikle tarım alanında faaliyet göstermekte olan kişilerin üst üste yaşadıkları verimsiz üretim aşamalarından sonra genellikle bu alanda profesyonel olan kişilere yönelmekte olup agro kimya alanında çalışan kişilerden destek talep edilmektedir.

Ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda tarladan elde edilen verimin düşük olma nedenleri araştırılmakta ve nedenler tek tek tespit edilmektedir. Ardından yapılabilecek uygulama alanları belirlenerek ekim sırasında ve ekim sonrasında kullanılacak koruyucu faktörler belirlenmektedir.

Bu süreçte koruyucu faktörü olarak kullanılacak ürünler ve ilaçlar ise agro kimya alanında yer almakta olup bu kimya alanı tarafından yapılan çalışmalar ile ortaya konulan ürünler tercih edilmektedir. Böylece ekim sırasında ve sonrasında koruyucu önlemler alındığından tarladan elde edilecek mahsulün verimi ve miktarı böylece artış göstermektedir.

bir anlamda kıtlık oluşmasını önlerken özel bazlı bakıldığında o yıl içerisinde ürünlerin miktarı fazla olmasıyla tüketicinin yüksek fiyatlardan bu ürünleri satın alması engellenmektedir.

Emojilerle Değerlendirin

Yazar Hakkında

Yorum Yap